W poszukiwaniu obcej cywilizacji

Ponad cztery miliony użytkowników rozsianych po całym świecie udostępnia moc obliczeniową swoich komputerów w ramach programu SETI@Home. Naukowcy z University of California w Berkeley, sprawujący kontrolę nad programem informują, że w ten sposób udało im się zidentyfikować ok. 150 źródeł sygnałów, które mogą pochodzić od obcych cywilizacji.

Zebranie tych danych zajęło trzy lata. Wykrywane sygnały były poddawane ostrej selekcji i wybrano jedynie te najbardziej obiecujące. Będą one teraz starannie sprawdzane w Puerto Rico, gdzie znajduje się najpotężniejszy na świecie teleskop. Jednak naukowcy zaangażowani w SETI@Home są ostrożni w ocenie szans wykrycia obcej cywilizacji, ale wierzą, że są na dobrej drodze.

Udział w projekcie może wziąć każdy, wystarczy dysponować aktywnym połączeniem z Internetem i zainstalować odpowiedni program, oparty na mechanizmach przetwarzania rozproszonego.

Plik do pobrania:

http://www.pcworld.pl/ftp/program.asp?id=471&sys=pc


Zobacz również