W poszukiwaniu obcych

Ksetiwatch to program monitorujący działanie klienta [email protected], popularnego projektu, którego zadaniem jest poszukiwanie sygnałów obcych cywilizacji.

W poszukiwaniu obcych

Ksetiwatch 3.0.0 działa w środowisku graficznym KDE, pozwala na wyświetlanie stanu klienta (klientów) uruchomionych na komputerze, bądź w sieci, a także zapisywanie do pliku i zarządzanie danymi dotyczącymi ukończonych jednostek pracy. Program umożliwia monitorowanie dowolnej liczby klientów, wyświetlania stanu i danych na kilka sposobów (wykresy, Gaussian, liczbowe, ścieżki teleskopów), posiada funkcje powiadamiania w przypadku wystąpienia szczególnie wyraźnego sygnału, automatycznego zapisu przerobionych danych, a także możliwość dokowania do panelu KDE.

Program rozprowadzany na licencji GPL przeznaczony jest dla środowiska KDE, można go pobrać ze strony producenta.

Więcej informacji

http://ksetiwatch.sourceforge.net/