W poszukiwaniu stabilnego dna

Od czasów glorii i chwały z początku 2000 roku inwestycje typu vc w USA spadają przez kolejne 12 kwartałów. Liczba nowych firm finansowanych w ten sposób jest najniższa od 8 lat.

Po raz pierwszy w historii zwrot z funduszy vc jest ujemny od kilku kwartałów. Co więcej - w odróżnieniu od sytuacji z ub. roku, niewielu przedstawicieli funduszy vc jest optymistami co do przyszłości. Podczas dorocznego spotkania National Venture Capital Association w Nowym Jorku, przedstawiciele funduszy mówili nawet, że do osiągnięcia rzeczywistego - stabilnego dna potrzebują jeszcze dwóch - trzech lat. Dopiero potem nadejdzie czas na odzyskiwanie utraconego rynku. Całość inwestycji vc w USA spadła w I kwartale br. o 12%. Spada liczba umów oraz liczba pierwszych inwestycji w nowe firmy.

Nie wszystkie jednak obszary Stanów Zjednoczonych są jednakowo dotknięte owym kataklizmem. Jak wykazuje ostatni MoneyTree Survey, przykładem na niezłą - a przynajmniej stabilną - kondycję jest Waszyngton (ze strefą metropolitalną): w ciągu pierwszego kwartału br. zawarto 51 nowych umów na łączną kwotę 254 mln USD. To wartość inwestycji zbliżona do wyniku z poprzedniego kwartału (choć daleko do wyników z pocz. 2000 roku, kiedy to wartość inwestycji vc wynosiła 1,6 mld USD kwartalnie). W strefie waszyngtońskiej natomiast finansowanie kapitałem typu venture stanowi obecnie około jednej trzeciej zawieranych umów o finansowaniu.

Według danych przedstawionych w tym badaniu, najbardziej wydajnym inwestorem był fundusz zarządzany przez stan Maryland. Inwestował on w I kwartale br. trzy razy częściej niż pozostałe fundusze jednak w sumie na bardzo niewielką kwotę 2 mln USD. Większość inwestycji to mniejsze rundy finansowania, wyjątkowo przekraczające 500 tys. USD, zwykle mające miejsce we wczesnych etapach rozwoju firmy. Taka polityka trwa już od kilku lat: fundusz inwestuje w wiele małych nowych firm, licząc, że któraś z nich przy wsparciu przekształci się w dużego pracodawcę, zapewniając bezpośredni i pośredni zwrot z inwestycji podatnikom stanu Maryland.


Zobacz również