W poszukiwaniu super-pracownika

"Porządek" w pracy bije na głowę innowacyjność w rankingu cech pożądanych u pracownika przez pracodawcę - ujawniło badanie przeprowadzone w ramach projektu "Postawy pracownicze".

Badanie "Postawy pracownicze" obejmuje szereg zagadnień, jednym z nich jest próba scharakteryzowania profilu idealnego pracownika. Swoją postać super-pracownika skreślili na potrzeby tego badania zarówno pracodawcy jak i sami pracownicy.

W poszukiwaniu super-pracownika

Które z wymienionych cech powinien mieć pracownik? (odpowiedzi pracowników); źródło: „Postawy pracownicze”

W poszukiwaniu super-pracownika

Które z wymienionych cech powinien mieć pracownik? (odpowiedzi pracodawców); źródło: „Postawy pracownicze”

Według autorów badania pracodawcy mają raczej tradycyjną wizję pracownika ("zaangażowanie", "odpowiedzialność", "dotrzymywanie zobowiązań") - chcą "porządku" w procesie pracy (odpowiednio 79%, 77% i 76%). "Chęć współpracy", "zaangażowanie" i "odpowiedzialność" to z kolei typy najczęściej wskazywane przez pracowników (odpowiedni 97% i po 95%).

W poszukiwaniu super-pracownika

Które z wymienionych cech powinien mieć pracownik? (odpowiedzi ogółem); Źródło: „Postawy pracownicze”

Niestety, szczególnie niskie oceny, zarówno u pracodawców, jak i pracowników przyznano takim cechom jak "innowacyjność" i "kreatywność". Tylko 1/3 badanych pracowników i raptem 29% pracodawców uznało innowacyjność za zdecydowanie pożądaną cechę u pracownika. Co zaskakujące, innowacyjność i kreatywność mają niższe notowania u pracodawców (55% z nich uważa za "zdecydowanie" i "raczej" pożądaną cechę innowacyjność, 62% - kreatywność; u pracowników odpowiednio niemal 80% i 90% wskazywało te cechy jako pożądane "zdecydowanie" i "raczej"). "To świadczy o niskim poziomie orientacji na wyróżniki kluczowe dla gospodarki opartej na wiedzy. Może, gdyby badanie dotyczyło tylko kadry menedżerskiej - wynik byłby inny" - skomentował wyniki Michał Boni, ekspert rynku pracy.

Badanie stanowi część projektu "Postawy Pracownicze", organizowanego przez Fundację Obserwatorium Zarządzania oraz Nowoczesną Firmę, zostało przeprowadzone przez TNS OBOP.