W roli reżysera dźwięku


Automatyczne tworzenie muzyki w tle

W tym samym przyborniku co "Narracja" znajduje się zestaw opcji pozwalających automatycznie stworzyć muzykę w tle w jednym ze wskazanych stylów muzycznych. Mogą to być: rock, new age czy inne. Po wskazaniu stylu wybieramy jeden z kilku dostępnych utworów, a następnie jego wersję. Aby utworzyć muzykę do określonego zestawu klipów, przed otwarciem omawianego narzędzia zaznaczamy odpowiednie sekwencje lub wybieramy "Zaznacz wszystko", gdy chcemy zaznaczyć cały film. Całkowita długość zaznaczonych klipów określi początkowe ustawienie czasu trwania muzyki. Wartość tę będzie jednak można w dowolnym momencie zmienić, przycinając klip na osi czasu lub bezpośrednio edytując czas trwania wskazywany przez licznik. Po kliknięciu przycisku "Dodaj do filmu", program utworzy nowy klip na ścieżce "Muzyka w tle", rozpoczynający się z bieżącym indeksem czasu (wskazywanym przez suwak Osi czasu i ramkę podglądu w odtwarzaczu).

Głośność audio i miksowanie

Poziom głośności audio i pozycjonowanie stereo w klipach można zmieniać bezpośrednio na osi czasu lub za pomocą narzędzia "Zmień głośność". Każda z wymienionych metod ma pewne zalety. Dopasowywanie głośności i balansu na osi czasu pozwala np. odnieść wprowadzane zmiany do czasu. Natomiast narzędzie "Zmień głośność" umożliwia dostosowywanie głośności i balansu stereo niezależnie dla każdej z trzech ścieżek audio.

Narzędzie "Zmień głośność" jest zdecydowanie najlepszą drogą dopasowania dźwięku i ścieżki wideo. Ma większą liczbę funkcji zgrupowanych na jednym, prostym w obsłudze panelu. Zawiera także elementy sterujące ustawieniem balansu stron lewej i prawej oraz dźwięku przestrzennego. Narzędzie to działa podobnie do tradycyjnego miksera audio. Można tu niezależne sterować poziomem trzech ścieżek audio: "Oryginalne audio" (po lewej stronie panelu), "Efekty dźwiękowe i narracja" (w części środkowej) oraz "Muzyka w tle" (po prawej stronie). Element sterujący ustawieniem balansu znajduje się po prawej stronie panelu narzędzia. Jest on przedstawiony w postaci pokoiku z głośnikami.

Aby wyciszyć daną ścieżkę, wystarczy kliknąć przycisk po lewej stronie pokrętła. Kiedy jest on wciśnięty, w filmie nie zostaną użyte klipy audio umieszczone na ścieżce. Ikona przycisku wyciszenia ścieżki ma również drugie przeznaczenie: identyfikuje ścieżkę, do której mają zastosowanie elementy sterujące. To jedyny widoczny element odróżniający od siebie trzy zestawy elementów sterujących. Pokrętło poziomu ścieżki zwiększa lub zmniejsza ogólną głośność ścieżki. Aby ją zwiększyć, klikamy pokrętło i przekręcamy je zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Głośność jest wyrażona w decybelach (dB). Oznaczenie 0 dB odpowiada poziomowi, na którym został nagrany klip. I tu ciekawostka. Każdy wzrost o 3 dB podwaja głośność, a każdy spadek o 3 dB zmniejsza o połowę poziom głośności. Warto mieć to na uwadze.

Linie dopasowywania

Niebieska linia głośności na osi czasu jest graficznym modelem zmian głośności wprowadzonych w klipie. Jeśli głośność nie była zmieniana, linia przebiega prosto na wysokości około trzech czwartych klipu. Jest to poziom "zerowy" (0 dB), który stanowi podstawę do zwiększania i zmniejszania oryginalnego dźwięku. Po zmianie głośności dla całej ścieżki linia głośności pozostaje w pozycji poziomej, ale jest przesuwana powyżej lub poniżej podstawowego poziomu zerowego. Natomiast w przypadku zmiany głośności fragmentów klipu linia będzie składać się z opadających lub wznoszących się odcinków zakończonych uchwytami dopasowywania głośności. Uchwyty te to również elementy sterujące, choć nie tak precyzyjne, jak suwaki i pokrętła.

<hr size=1 noshade>Trzy ścieżki do dyspozycji

Ścieżki audio na osi czasuoznaczone zostałycharakterystycznymi ikonami."Oryginalne audio" oznaczono ikonąmikrofonu, "Efekty specjalnei narrację" - głośniczkiem,kluczem wiolinowym natomiast- "Muzykę w tle.

W roli reżysera dźwięku
Gdy dźwięk jest wadliwy

Oryginalną ścieżkę audio można wyciszyć (wystarczy chwycić i pociągnąć do dołu niebieską linię na ścieżce audio na osi czasu)i zastąpić narracją połączonąz muzyką w tle.

W roli reżysera dźwięku
Zaawansowane opcje pod ręką

Do zaawansowanych funkcji audio najszybciej przejdziemy z paska nad ścieżką wideo, wybierając głośniczek.

W roli reżysera dźwięku
Właściwe ustawienie narracji

Poziom nagrywania narracji - wskazywanyna wyświetlaczu przy potencjometrze - powinien mieścić się w zakresie oznaczonym kolorem żółtym.

W roli reżysera dźwięku
Aranżacja dźwięku przestrzennego

Poszczególne ścieżki audio możemy rozmieścić wg własnego uznania. Wystarczy za pomocą myszyprzesunąć odpowiednią ikonę w pożądane miejscew pokoiku z głośnikami.

W roli reżysera dźwięku
Proste efekty dźwiękowe

Dźwięk bitego szkła czy trzaśnięcie drzwiamiznajdziemy, wybierając z przybornika "Pokaż pliki audio" a następnie folder "Sound Effects".

W roli reżysera dźwięku

Nie przegap

Zapisz się na newsletter i nie przegap najnowszych artykułów, testów, porad i rankingów: