W systemowym warsztacie

Częsta wymiana komponentów w komputerze na nowsze i instalowanie najnowszych systemów operacyjnych może nie wystarczyć do zapewnienia bezawaryjnej pracy. Czasami warto zadbać o pozorne drobiazgi, gdyż to właśnie one powodują wiele awarii. A do tego służy odpowiednie oprogramowanie. Oto druga część porad dotyczących popularnego pakietu narzędziowego Norton SystemWorks 2000.


Częsta wymiana komponentów w komputerze na nowsze i instalowanie najnowszych systemów operacyjnych może nie wystarczyć do zapewnienia bezawaryjnej pracy. Czasami warto zadbać o pozorne drobiazgi, gdyż to właśnie one powodują wiele awarii. A do tego służy odpowiednie oprogramowanie. Oto druga część porad dotyczących popularnego pakietu narzędziowego Norton SystemWorks 2000.

Najstarszym narzędziem wchodzącym w skład Norton Utilities obok Norton Speed Disk jest Norton Disk Doctor, w kręgach użytkowników PC nazywany skrótowo NDD. Ma ono duże znaczenie dla właściwego działania dysków i całego systemu. Nie naprawi ono wprawdzie fizycznego uszkodzenia dysku, ale doskonale poradzi sobie z błędami logicznymi, powstającymi często podczas normalnej pracy. A takimi błędami są np. zagubione klastery czy niewłaściwe sygnatury czasowe plików i folderów.

W przypadku fizycznego uszkodzenia dysku powstają tak zwane złe sektory (bad sectors), czyli miejsca na dysku, z których nie można nic odczytać ani nic w nich zapisać. Program odszuka takie miejsca i odpowiednio je oznaczy, czyniąc je jednocześnie przeźroczystymi dla innych aplikacji. Dzięki temu gdy zapiszesz na dysku dokument, będziesz go w stanie odczytać za jakiś czas.

#Norton Disk Doctor#
W systemowym warsztacie

Gdy uruchomisz NDD, zaznacz dyski, które mają zostać sprawdzone.

W systemowym warsztacie

Sprawdzanie powierzchni dysku może potrwać nawet kilkadziesiąt minut, możesz jednak w tym czasie robić zupełnie coś innego, oczywiście nie angażując zbytnio twardego dysku.

W systemowym warsztacie

Poprawne skonfigurowanie parametrów NDD.

Aby uruchomić Norton Disk Doctora, z lewego menu wybierz Norton Utilities | Find and Fix Problems, a następnie w głównym oknie kliknij Norton Disk Doctor. Otworzy się okno Narzędzia. Jego centralną część stanowi lista dysków i napędów znajdujących się w systemie (z wyjątkiem napędów CD-ROM i DVD-ROM z powodów oczywistych). Zaznaczając pole wyboru przy ikonie danego dysku, spowodujesz, że program go zdiagnozuje i naprawi ewentualne błędy logiczne. Możesz także zaznaczyć opcję Automatically fix errors, aby program automatycznie naprawiał znalezione błędy, nie infor-mując Cię o tym.

Zanim zaczniesz sprawdzanie dysku, zajrzyj na chwilę do opcji programu, klikając przycisk Options. Jeżeli chcesz, aby program automatycznie diagnozował dysk przy każdym uruchomieniu Windows, zaznacz pole wyboru przy opcji Start automatically with Windows i wybierz z okna poniżej dyski, które mają być sprawdzane. Nie polecamy jednak tego rozwiązania, ponieważ uważamy tak częste sprawdzanie dysku za zbędne i bardzo czasochłonne.

Zaznaczając odpowiednie pole w części Repair Options, spowodujesz, że program będzie pytał, czy naprawić błąd, za każdym razem, gdy go znajdzie (Ask me first), naprawi błąd bez pytania (Auto-Repair) lub nie naprawi żadnych znalezionych błędów (Skip Repairs). Natomiast opcja Custom jest przeznaczona dla zaawansowanych użytkowników. Możesz w niej określić, które z błędów mają być naprawiane, które nie.

Na karcie Appearance możesz zdecydować, czy chcesz, aby podczas sprawdzania dysku była pokazywana animacja (Enable Animation) oraz możesz sobie wybrać muzyczkę w formacie MID, RMI lub WAV (Play Music), która będzie odtwarzana w trakcie diagnozowania dysku.

Klikając kartę Surface test, możesz określić rodzaju testu powierzchni testu (Type of test) oraz obszar, który ma zostać sprawdzony (What to test). Kiedy wybierzesz rodzaj Thorough Test, test powierzchni będzie przeprowadzany szczegółowo i potrwa bardzo długo (w niektórych przypadkach nawet kilka godzin). W części What to test możesz zdecydować, czy program ma sprawdzać całą powierzchnię dysku (Entire Disk Area) czy tylko część zajętą przez pliki (Area Used by Files).

Gdy zakończysz ustawienia, kliknij OK oraz Diagnose w głównym oknie, a program rozpocznie sprawdzanie dysku, które zakończy raportem.

Strażnik wypadków

Jeżeli wszelkie kroki, jakie podjąłeś wraz z SystemWorks 2000, aby zapobiec awariom, zawiodą, to znaczy, że potrzebny jest Norton CrashGuard. Jeżeli go zainstalowałeś wraz z resztą pakietu (a najprawdopodobniej to zrobiłeś), to pracuje on sobie cichutko w tle, informując Cię o tym jedynie małą ikoną w kształcie tarczy na pasku zadań. Uaktywnia się natomiast w chwili, gdy wystąpi problem lub nieprzewidziana awaria systemu. Wtedy zamiast okienka z radosnym komentarzem w stylu: "Wystąpił błąd zabezpieczenia w module a3423h33d970:2321312cffffff" lub osławionego "niebieskiego ekranu" ujrzysz okno CrashGuard. Dzięki temu masz szansę na przykład uratować dokument, nad którym pracowałeś, lub uniknąć ponownego restartu systemu w trybie awaryjnym.

#Norton CrashGuard#
W systemowym warsztacie

Używając Norton CrashGuard, masz szansę na zachowanie swojej pracy w przypadku nagłej awarii systemu.

W systemowym warsztacie

Upewnij się, że CrashGuard obsługuje wszystkie rodzaje awarii (32-bitowe, 16-bitowe, "niebieskie ekrany").

colspan="2" align="center">
W systemowym warsztacie

Jeżeli CrashGuard nie uruchamia się automatycznie z systemem, możesz to skorygować, klikając Options w głównym menu SystemWorks i wybierając opcję Norton SystemWorks. Upewnij się, że na karcie Startup jest zaznaczone pole wyboru przy opcji Norton CrashGuard. Gdy ponownie uruchomisz Windows, CrashGuard uruchomi się automatycznie i będzie monitorował stan systemu.

Wejdź do opcji programu i wybierz kartę Advanced. Upewnij się, że są

zaznaczone opcje: 32-bit crashes, 16-bit crashes i Blue-screen crashes, aby zapewnić systemowi maksymalną ochronę.

Kiedy zdarzy się awaria systemu, na ekranie zostanie wyświetlone okno Crash Assistant, które zaoferuje Ci dwa wyjścia z sytuacji: ponowne uruchomienie aplikacji, abyś mógł zapisać swoją pracę (70-80 procent) lub zamknięcie tej aplikacji i kontynuację pracy w systemie.