W3C: HTML5 będzie gotowy w 2014 r.

World Wide Web Consortium (W3C) ogłosiło, że już w maju 2011 roku, HTML5 wejdzie w fazę Last Call, czyli ostatni moment zbierania opinii na temat przygotowywanego standardu. Piąta wersja HyperText Markup Language (pol. język znaczników hipertekstu) w wersji finalnej pojawi się za niecałe 4 lata.

Prace nad finalną wersją HTML5 potrwają najpóźniej do 31 grudnia 2014 roku.

Polecamy:

Zobacz też:

HTML5 to kolejna wersja języka sieciowego, używanego do renderowania stron internetowych na różnego rodzaju platformach. Pracami nad nim zajmuje się międzynarodowe konsorcjum W3C zrzeszające wiele firm, deweloperów i różnych osób specjalizujących się w standardach sieciowych.

W3C podało wczoraj, że w maju 2011 roku HTML5 wejdzie w fazę Last Call i konsorcjum będzie czekało na ostatnie uwagi dotyczące kondycji technicznej tego standardu. Od tego momentu zaczną się prace nad finalizacją projektu. Prace, w których ważne miejsce może zająć wprowadzanie poprawek z fazy Last Call, potrwają najpóźniej do 31 grudnia 2014 roku.

Twórcy HTML5 muszą przygotować pakiet testowy, który będzie obejmował szeroki zakres różnych przeglądarek i platform renderujących strony oraz aplikacje sieciowe napisane w HTML5. Celem jest szeroka interoperacyjność - powiedział Ian Jacobs z W3C. Związane jest to z dostępem do Internetu coraz większej ilości urządzeń, takich jak telewizory, tablety i smartfony.

Grupa pracująca nad standardem HTML5 składa się z ponad 400 członów. W jej skład wchodzą m.in. producenci przeglądarek, deweloperzy oprogramowania i inne firmy związane ze standardem HTML. Po zakończeniu prac w 2014 roku, W3C planuje wprowadzanie nowych funkcji i usprawnień do kolejnej wersji, której obecna nazwa robocza to HTML.next.