WAP-ank

Minęły czasy, kiedy załatwienie czegokolwiek oznaczało wielogodzinne stanie w kolejce. Czy aby na pewno? Nie - tłok i kolejki nadal rządzą w co większych bankach. Radą na to jest komórka, najlepiej z obsługą WAP.


Minęły czasy, kiedy załatwienie czegokolwiek oznaczało wielogodzinne stanie w kolejce. Czy aby na pewno? Nie - tłok i kolejki nadal rządzą w co większych bankach. Radą na to jest komórka, najlepiej z obsługą WAP.

Obsługa konta przez telefon, czy nie brzmi to wspaniale? Niestety polska rzeczywistość pod tym względem na razie prezentuje się dość blado. Obecnie jedynie dwa banki podjęły próby wykorzystywania WAP do obsługi kont osobistych: Wielkopolski Bank Kredytowy i Fortis Bank.

WBK

WAP-ank
W lipcu br. Bank ten uruchomił pilotażowy program usług WBK24, dostępnych za pośrednictwem telefonu komórkowego GSM, wyposażonego w przeglądarkę WAP. Komercyjne uruchomienie nowych usług wraz ze wspólną kompleksową ofertą usług GSM Banking powinno rozpocząć się we wrześniu.

Do WAP będzie miał dostęp każdy klient, mający wykupioną usługę WBKonline, czyli standardowy dostęp przez Internet. Bank proponuje cały pakiet usług elektronicznych nazwany WBK24. W jego skład wchodzi dostęp do konta przez internet, WAP i telefonu z wybieraniem tonowym. Funkcjonalność internetu i WAP-u w WBK jest podobna. Usługa bazująca na WAP-e nie dopuszcza jedynie operacji wymagających wprowadzania dużej ilości danych, gdyż na małej klawiaturze aparatu komórkowego jest to niewygodne. Używając komórki i WAP-u, możemy w WBK dokonać przelewu między własnymi rachunkami lub na wskazane, założyć lub zlikwidować lokatę terminową, sprawdzić saldo, prześledzić historię operacji z ostatnich trzech miesięcy, sprawdzić oprocentowanie konta.

Od października klient będzie mógł wykupić token (elektroniczne urządzenie szyfrujące, wyglądem przypominające kalkulator), który podniesie bezpieczeństwo wykonywanych operacji. Obecnie do tego celu stosowany jest protokół WTLS - powszechnie przyjęty standard szyfrowania danych przesyłanych do telefonu komórkowego w standardzie WAP.

Z serwisem informacyjnym WBK można nawiązać połączenie przez komórkę pod adresem:http://wap.wbk.pl. Znajdują się tam informacje o banku, ofercie, oddziałach i bankomatach, aktualne kursy walut banku i NBP, tabela opłat i prowizji.

Fortis Bank

WAP-ank
Jeszcze w tym roku Fortis Bank, czyli dawny PPABank, umożliwi obsługę rachunków bankowych za pośrednictwem protokołu WAP. Rozwiązanie to będzie rozwinięciem systemu [email protected], wykorzystywanego już do obsługi internetowej kont tego banku.

Obecnie pod adresem:http://wap.fortisbank.com.pl dostępny jest serwis informacyjny banku. Można tam uzyskać informacje o banku, jego placówkach i ofercie oraz aktualizowane kursu walut banku i kalkulator do przeliczania złotówek na waluty obce, i odwrotnie. W serwisie są stosowane polskie znaki diakrytyczne.

WAP-ank
Możliwość obsługi konta bankowego za pośrednictwem technologii WAP na razie kończy się na tych dwu bankach, choć telefon komórkowy przyda się również klientom Banku Pekao SA, Banku Przemysłowo-Handlowego, Citibanku i WBK, oferują one bowiem obsługę konta za pomocą SMS-ów.

Bank Pekao S.A.

WAP-ank
Oferta tego banku dostępna jest dzięki usłudze Teleserwis. To usługa aktywna, oparta na dostępie do konta na zasadzie pobierania (właściciel konta decyduje, kiedy i jakie informacje chce uzyskać). Należy wysłać do banku wiadomość w postaci SMS-a z określoną komendą. W odpowiedzi bank przesyła żądane informacje, np. o saldzie konta. Można także w ten sposób założyć lokatę, dokonać przelewu na wcześniej wskazany rachunek, a także uzyskać informacje o kursach walut banku i NBP. Usługa dotyczy rachunków złotówkowych i walutowych. Uwierzytelnienie operacji odbywa się za pomocą numeru rachunku i hasła (telekodu). Usługa Teleserwisu dostępna jest w dni robocze w godz. 8.00-19.00 oraz w soboty w godz. 9.00-15.00. Opłata z korzystanie z niej wynosi 5,00 zł miesięcznie.

BPH

Oferta tego banku nazywa się BPH-SMS. Jest to usługa pasywna. Dostęp do konta oparty jest na sposobie powiadamiania i pobieraniu. Polega na tym, że system bankowy wysyła do klienta SMS-y, kierując się wystąpieniem określonego zdarzenia (np. po dokonaniu pięciu kolejnych operacji). Bank wysyła powiadomienie o odrzuceniu przelewu zleconego w systemie [email protected], debecie na koncie czy zalogowaniu się użytkownika do systemu [email protected] Informacja, którą klient tej usługi może pobrać, to saldo jego konta.

Uwierzytelnienie jest przeprowadzane na podstawie numeru telefonu. System ma ograniczenie, polegające na tym, że komendy SMS mogą być wysyłane z jednego numeru telefonu GSM, który wcześniej przekazano bankowi.

Opłata za usługę wynosi 1,90 zł miesięcznie, powiększona o cenę każdego SMS-a wysłanego przez bank zgodnie z taryfą właściwego operatora sieci GSM.

Citibank

WAP-ank
Pasywna usługa CitiGSM jest oparta na powiadamianiu. Bank za pomocą SMS-ów informuje klienta o zmianie salda konta. W tej usłudze nie ma opcji uwierzytelnienia. Można korzystać z usługi, będąc posiadaczami karty kredytowej Citibank. SMS-y wysyłane są raz dziennie.

Koszt usługi wynosi 9,50 zł miesięcznie. Mając kartę Citibank-Era, usługa jest bezpłatna.

WBK

Usługa WBKinfotekst również jest operacją pasywną, opartą na pobieraniu informacji. Bank powiadamia klienta o saldzie konta, ostatnich operacjach, kursach walut banku i NBP, zmianie numeru PIN.

Uwierzytelnienie jest przeprowadzane za pomocą identyfikatora użytkownika NIK i hasła PIN.

Opłata za usługę wynosi 4 zł miesięcznie. Może być dodawana bezpłatnie do pakietu WBKonline.

Obserwować nasze konto i dokonywać na nim operacji możemy na bieżąco i z każdego miejsca. Czy jednak jest to bezpieczne? Czy nikt niepowołany też może dokonać na nim operacji? Aby tak się nie stało, banki i inne instytucje operujące nie tylko naszymi pieniędzmi, ale także danymi wprowadzają różne systemy zabezpieczeń i uwierzytelnień.

Korzystanie z ofert obsługi kont za pomocą telefonów komórkowych wydaje się atrakcyjne, choć wymaga niezwykłej ostrożności. Oferta polskiego e-bankingu jest na razie skromna. Bankowcy w Polsce traktują WAP czy Internet jak egzotyczną nowość i jeszcze nie podchodzą do nich poważnie. WAP-banking pozostał w fazie eksperymentalnej, a obsługa konta za pomocą SMS-ów jest bardziej serwisem informacyjnym niż bankowym z prawdziwego zdarzenia. Miejmy nadzieję, że już wkrótce obsługa rachunków przez telefon lub Internet będzie tak normalna, jak korzystanie z bankomatów. Obyśmy tylko mieli co przelewać...