WAP - bezprzewodowy Internet

Technicznie rzecz biorąc, telefony komórkowe przestały pełnić funkcję zwykłych telefonów - obecnie są to urządzenia telekomunikacyjne zapewniające komunikację z innymi urządzeniami w bezprzewodowej sieci, umożliwiające nawet uruchamianie aplikacji.


Technicznie rzecz biorąc, telefony komórkowe przestały pełnić funkcję zwykłych telefonów - obecnie są to urządzenia telekomunikacyjne zapewniające komunikację z innymi urządzeniami w bezprzewodowej sieci, umożliwiające nawet uruchamianie aplikacji.

Pierwsze próby internetowej komunikacji za pomocą telefonów i innych urządzeń przenośnych nie zawsze były udane, ponieważ brakowało uniwersalnego, otwartego standardu odpowiadającego ograniczeniom tych urządzeń, a zarazem w pełni wykorzystującego ich możliwości. Aby wypełnić tę lukę najwięksi producenci urządzeń mobilnych: Nokia, Motorola, Ericsson wraz z potentatem internetowym Phone.com (Unwired Planet) zawiązali organizację WAP Forum (http://www.wapforum.org/).

Organizacja zajęła się ustaleniem standardu dla bezprzewodowej transmisji danych i opracowała specyfikację odpowiadającą stawianym założeniom: małej przepustowości łączy (ok. 9600 b/s), dużym opóźnieniom odpowiedzi, małej stabilności połączeń, niewielkim wyświetlaczom urządzeń oraz ograniczonym możliwościom ich pamięci i procesorów.

W ten sposób opracowane zostały nowe standardy - WAP (Wireless Aplication Protocol), nowy język - WML (Wireless Markup Language) - uproszczoną wersję HTML-u oraz język skryptów WML Script - uproszczoną wersję JavaScript. Ponieważ język WML zgodny jest ze standardem XML, można, stosując narzędzia XML, połączyć tworzony serwis WWW i WAP, korzystając z jednolitych arkuszy stylów dla potrzeb obydwu serwisów. Parser XML, przy wykorzystaniu arkuszy stylów, jest w stanie z pierwotnych danych zgromadzonych w formie XML-u wygenerować odpowiednie strony HTML i ich okrojone odpowiedniki WML. Nowa technologia wykorzystuje również inne istniejące wcześniej rozwiązania.

Jak uzyskać własny serwis WAP

1. Utwórz wirtualny serwer WWW dla usług WAP (np.:http://wap.twojserwis.pl/) lub podkatalog dla stron WML (np.: www.twojserwis.pl/wap/)

2. Ustaw w plikach konfiguracyjnych serwera WWW domyślną stronę dla katalogu z plikami WML jako index.wml

3. Dodaj następujące definicje typów MIME do plików konfiguracyjnych serwera:

WML source

wml text/vnd.wap.wml

Wireless bitmaps

wbmp image/vnd. wap.wbmp

Compiled WML

wmlc application/vnd. wap. wmlc

WMLScript source

wmls text/vnd. wap.wmlscript

Compiled WMLScript

wmlsc application/vnd.wap.wmlscriptc

4. Ściągnij i zainstaluj oprogramowanie do pisania i testowania stron WML (patrz Tabela 2 -Oprogramowanie)

5. Utwórz w katalogu pierwszą stronę index.wml

6. Zarejestruj swój serwis w katalogach i wyszukiwarkach.

W efekcie firma czy instytucja pragnąca uruchomić serwis WAP nie musi wprowadzać zasadniczych zmian - może zastosować istniejące już oprogramowanie i serwery. Do prezentowania serwisu WAP wystarczy podłączony do Internetu serwer z zainstalowanym zwykłym serwerem WWW (np. Microsoft IIS, Apache, Netscape Fast Track). Należy jedynie dokonać niewielkiej zmiany w konfiguracji, polegającej na zarejestrowaniu nowych typów plików MIME.

WAP wykorzystuje istniejące zasoby Internetu jako źródło informacji dla telefonów komórkowych. Operatorzy serwisów internetowych muszą jedynie opracować nową wersję własnych serwisów w uproszczonej formie WML-u, umieścić ją na dotychczasowym serwerze i cieszyć się sukcesem. Oczywiście niezbędne jest także wprowadzenie zmian po stronie sieci bezprzewodowej - operatorzy telefonii komórkowej muszą umożliwić dostęp do dedykowanych serwerów konwertujących internetowe informacje dla przenośnych urządzeń.

Zastosowania

WAP - bezprzewodowy  Internet

Narzędzia do tworzenia serwisów WAP

Wprowadzenie technologii WAP otwiera szerokie możliwości świadczenia nowych usług. Istniejące na rynku internetowym firmy zajmujące się dostar- czaniem informacji z pewnością poszerzą swoją ofertę o produkty dla WAP. Jednocześnie powstaną nowe firmy proponujące inne nowoczesne usługi. Dla wydawców prasowych przyszłością będzie zapewne dostarczanie spersonalizowanej wersji gazet bezpośrednio do klientów. Do podejmowania błyskawicznych decyzji inwestycyjnych potrzebne są bieżące informacje giełdowe, teraz znajdujące się w zasięgu ręki (a właściwie w "ręce z telefonem"). Biura maklerskie już niedługo powinny zaoferować nie tylko specjalistyczne analizy rynku, historię indeksów, ale również możliwość wykonywania operacji na rachunku maklerskim za pośrednictwem telefonu komórkowego. Podobnie będzie w przypadku sektora bankowego - ułatwienia w postaci posiadania terminalu bankowego w kieszeni z pewnością przysporzą bankowi klientów.

Menedżerowie firm handlowych, zapewniając pracownikom natychmiastowy dostęp do firmowego intranetu, zwiększą efektywność pracy zespołu.

Natomiast pracownik, dysponując dostępem do informacji o stanie magazynu, listą bieżących zamówień czy listą dłużników, będzie mógł wykorzystać pełną moc firmy, zapewniając jej właściwy zbyt towarów. Jednocześnie dużo łatwiej można planować listę i terminarz zadań dla grupy roboczej, wiedząc, że wszyscy jej członkowie mają stały wgląd w te informacje.

Wszelkie problemy z rozkładami jazdy, rezerwacją biletów lotniczych i kolejowych będą możliwe do rozwiązania już w wiozącej nas na dworzec taksówce. Taksówkarz będzie mógł sprawdzić, jaka jest najkrótsza droga na dworzec, omijająca zatłoczone ulice. Gdy nie mamy wiele czasu na szukanie informacji o repertuarze kin, najbliższych koncertach i wolnych miejscach w teatrze wszystkie tego typu informacje odnaleźć będzie można w wyspecjalizowanych serwisach. WAP pomoże w rezerwacji miejsc na wczasach, uzyskaniu bieżących informacji o pogodzie, wolnych miejscach w hotelach czy innych usługach udostępnianych przez lokalne serwisy informacji turystycznej.