WAP - niewypał

Z raportu opublikowanego przez firmę Netprofit wynika, że jak dotąd protokół WAP nie spełnił pokładanych w nim nadziei.

Z raportu opracowanego przez firmę Netprofit wynika, że protokół WAP nie spełnił jak dotąd nawet części pokładanych w nim nadziei.

Raport opracowano na podstawie danych europejskich - w USA mnogość niekompatybilnych ze sobą sieci komórkowych uniemożliwiła bowiem rozwój WAP. Z opracowania Netprofit wynika, że dochody z transakcji internetowych kilkadziesiąt razy przewyższają dochody z transakcji, które zawarto za pośrednictwem WAP. Dochód z m-handlu w Europie wyniósł w ubiegłym roku ok. 200 mln USD - w tym samym czasie transakcje zawarte za pośrednictwem Internetu przyniosły blisko 10 mld. USD, czyli 50 razy więcej.

Wymowa opracowania zbieżna jest z opublikowanym na początku tego roku raportem Nielsen Norman Group, który poddał miażdżącej krytyce przydatność oraz funkcjonowanie usług i telefonów z WAP. Jesienią ub.r. grupie 20 osób mieszkających w Wielkiej Brytanii przekazano telefony z WAP i dzienniczki, w których badani mieli zapisywać swoje uwagi i wrażenia na temat użytkowania tych urządzeń. Raport stwierdza, że 70% z nich stwierdziło, że wykorzystywanie przez nich tej technologii w ciągu najbliższego roku jest "wysoce nieprawdopodobne". Według opinii autora badania, Jakoba Nielsena, "WAP może w tej chwili oznaczać "Wrong Approach to Portability" (tzn. błędne zrozumienie kwestii mobilności). Firmy nie powinny na razie marnować pieniędzy na tworzenie usług WAP, z których i tak nikt nie korzysta".


Zobacz również