WES optymistyczny

Jak wynika z badania World Economic Survey, obecna sytuacja ekonomiczna Polski zasługuje na pozytywną ocenę, dobre są również prognozy na najbliższe pół roku.

Optymizm badaczy WES uwarunkowany jest głównie utrzymującym się wysokim wzrostem gospodarczym.

Najniższy poziom oceny WES osiągnęły w połowie 2002 roku, od tego czasu systematycznie się poprawiają. W ostatniej, kwietniowej edycji badania wszystkie składowe wyszły na poziom wskazujący pozytywną ocenę sytuacji. Wskaźnik, który do tej pory oceniany był negatywnie to ocena sytuacji w zakresie wydatków kapitałowych. W bieżącej edycji badania średnia ocen przyjęła wartość ponad 5 punktów (w skali 9-punktowej), co oznacza wzrost liczby ocen pozytywnych. W ocenie prognostycznej na najbliższe 6 miesięcy większość ankietowanych ekspertów oczekuje dalszej poprawy sytuacji ekonomicznej Polski. Wskaźnik prognozy w bieżącym badaniu wyniósł ponad 8 pkt. Podobny poziom wskaźnik ten miał na początku lat 90-tych XX wieku.

Już po raz trzeci z rzędu ankietowani eksperci zwrócili uwagę na wzrost wydatków konsumpcyjnych. Rośnie również systematycznie ocena kształtowania się bilansu handlowego. Średnia ocen ekspertów znajduje się w trendzie wzrostowym zapoczątkowanym w połowie 2003 r. Umacniające się euro będzie miało pozytywny wpływ na kształtowanie się obrotów handlowych, szczególnie poprzez dalszy wzrost eksportu. Pod znakiem zapytania jest natomiast kształtowanie się tendencji w imporcie.

Po niewielkiej tendencji spadkowej we wcześniejszym kwartale ankietowani eksperci ponownie podwyższyli wskaźnik stopy inflacji.

W ostatnim badaniu znacznie wzrosła liczba ekspertów szacujących tendencję wzrostową zarówno w zakresie krótko, jak i długoterminowych stóp procentowych. Wzrost ten wynika w pewnym zakresie z przewidywań co do kształtowania się poziomu inflacji w najbliższych 6 miesiącach, jak i coraz większego przekonania o znacznym wzroście deficytu budżetowego, co może wpłynąć na zaostrzenie polityki pieniężnej prowadzonej przez Bank Centralny.