WINE - jak uruchamiać programy do Windows w Linuksie


gdzie <font color="red">xxxxx to data WINE (np. 20000630). Teraz wystarczy skonfigurować pakiet. WINE jest sterowany jednym plikiem konfiguracyjnym wine.conf, znajdującym się w katalogu /etc/wine/, /etc/wine.d lub /etc.

Każdy może mieć również indywidualną konfigurację - wystarczy skopiować plik wine.conf do katalogu domowego użytkownika (np. /home/ pawel) i zmienić jego nazwę na.winerc. Na CD-ROM-ie znajdziesz ponadto dwa przykładowe pliki konfiguracyjne - pierwszego (wine_win.conf) użyj wtedy, gdy na dysku masz zainstalowany Windows (np. w partycji DOS), a drugiego (wine_nowin.conf). - gdy nie będziesz używać lub nie masz Windows. Plik konfiguracyjny można edytować dowolnym edytorem tekstu (np. joe, pico, a w KDE kedit). Najważniejszym parametrem jest określenie dysku C\: dla emulowanego Windows - może to być wybrany katalog w Linuksie (jeśli nie chcesz używać oryginalnej instalacji Windows) albo katalog, w którym partycja DOS zawiera instalację Windows (np. /mnt/dos). Można również korzystać z bezpośredniego dostępu do partycji (pierwsza partycja pierwszego dysku twardego, gdzie zazwyczaj jest zainstalowany Windows, nosi nazwę /dev/hda1). Żeby sprawdzić, czy WINE jest gotowy do pracy, wystarczy wykonać polecenie: <font color="red">wine -v.

WINE bez Windows

Możliwe jest uruchamianie programów windowsowych bez korzystania z oryginalnego Windows. Wystarczy utworzyć katalog na "wirtualny" Windows (np. /mnt/wine) i utworzyć w nim katalog windows/ system/. Będą tam kopiowane biblioteki DLL i inne komponenty systemowe instalowane przez programy windowsowe (np. pliki .ini). Trzeba również ustawić odpowiednie ścieżki do "dysku" C:\ oraz katalogu tymczasowego (np. /tmp), do którego masz uprawnienia zapisu. Jest to konieczne, ponieważ większość instalatorów programów do Windows tam właśnie rozpakowuje swoje komponenty.

Jeśli masz problemy z uruchomieniem WINE (np. zawiesza się w przypadku programów, które wcześniej działały bez problemów), czasami rozwiąże je usunięcie katalogu $HOME/.wine (zmienna $HOME oznacza Twój katalog domowy, np. /home/pawel), zawierającego pliki Rejestru emulowanych programów.

Jeśli zostanie wyświetlony numer wersji WINE, to wszystko jest w porządku, jeśli jednak zobaczysz komunikaty o błędach, to prawdopodobnie brakuje kilku dodatkowych bibliotek dynamicznych (odpowiednik DLL z Windows). Żeby sprawdzić jakich, wykonaj polecenie:

$ ldd /usr/bin/wine

Jeśli w wyniku otrzymasz komunikat "not found", np.###

libXpm.so.4 => not found

oznacza to, że brakuje biblioteki (w tym przykładzie Xpm). Najczęściej brakujące składniki to: Xpm, ncurses 5, oraz Mesa 3.1. Znajdziesz je na instalacyjnym CD-ROM-ie swojej dystrybucji Linuksa w postaci plików RPM/DEB. Może się zdarzyć, że po zainstalowaniu pakietu WINE nadal zgłasza brak biblioteki Mesa 3.1 - po prostu szuka biblioteki o innej nazwie. Aby rozwiązać problem, wystarczy utworzyć odpowiednie dowiązanie symboliczne (jako root) poleceniem:

cd /usr/X11R6/lib

ln -s libGL.so.1 libMesaGL.so.3

Teraz pora na najbardziej emocjonującą część - uruchamianie programów. Używanie WINE jest proste i sprowadza się do wywołania polecenia <font color="red">wine oraz podania pełnej ścieżki dostępu do pliku.exe uruchamianego programu (chyba że znajduje się on w katalogu \windows lub ścieżce dostępu). Jeśli chcesz uruchomić na przykład Notatnik, to możesz użyć kilku sposobów:

wine notepad

wine notepad.exe

wine c:\\windows\\notepad.exe

wine /usr/windows/notepad.exe

Instalacja czcionek

Już po pierwszych próbach z WINE zauważysz, że czcionki wyświetlane w emulowanych programach nie wyglądają najlepiej - niektóre są zbyt duże, inne za małe lub wychodzą poza okna dialogowe itd. Konfigurację czcionek można dostroić, edytując plik wine.conf (są tam zapisane reguły podstawień czcionek systemowych Windows). Najpierw zainstaluj znajdujący się na CD-ROM-ie program pomocniczy fnt2bdf. Na płycie znajdziesz również dwa skrypty Perl do konwersji oryginalnych czcionek Windows: fon2bdf konwertuje czcionki systemowe Windows (*.fon) na format BDF (*.bdf), a bdf2pcf konwertuje tak powstałe pliki na ostateczną postać plików czcionek *.pcf. Skopiuj je na przykład do katalogu /usr/X11R6/ lib/X11/fonts/misc (w Red Hat/Mandrake) i wykonaj w tym katalogu polecenie <font color="red">mkfontdir.

WINE potrafi korzystać również korzystać bezpośrednio z czcionek TrueType poprzez serwer czcionek xfs oraz xfstt i jest to najlepsze rozwiązanie, bo nie wymaga instalacji dodatkowych programów, a tylko edycji podstawień czcionek w wine.conf.

WINE może być uruchamiany z kilkoma opcjami pomocniczymi. Najważniejsze to opcje: <font color="red">-managed, <font color="red">-desktop oraz <font color="red">-winver. Pierwsza z nich informuje WINE, że chcesz, aby okno aplikacji było kontrolowane przez zarządcę okien X-Window (np. <font color="red">wine -managed notepad).

Opcja <font color="red">-desktop pozwala na określenie obszaru desktopu na którym jest uruchamiany emulowany program, np. <font color="red">wine -desktop 640x480 winword.exe. Opcja <font color="red">-winver informuje WINE o tym, jaka wersja Windows ma być emulowana dla danego programu (dostępne opcje to: win31, win95, nt351 i nt40), np. <font color="red">wine -winver win95 application.exe.

Które programy działają?

Ponieważ WINE rozwija się burzliwie, to prawdopodobnie gdy czytasz ten tekst, lista emulowanych programów wydłużyła się znacznie. Oto przykłady popularnych programów działających w WINE: StarCraft, Tomb Raider 2, Myth demo, Forte Free Agent Pegasus Mail, WS_FTP, Caesar III, Mortal Kombat 4, Myst, klient Lotus Notes 4.x

Paint Shop Pro 3.x, Opera, Word 6. Zawsze należy jednak samodzielnie sprawdzić, czy dany program zadziała.

Problemy mogą być rozmaite - nie zawsze jest tak, że im program większy i bardziej skomplikowany, tym trudniej go uruchomić. Czasami nawet proste aplikacje odmawiają współpracy, bo na przykład wymagają dodatkowych bibliotek DLL. Listę programów działających z WINE możesz znaleźć pod adresem www.winehq.com .

WINE ma również jeden mankament - bywa, że nagle kończy pracę przy próbie uruchomienia niektórych programów. Oczywiście system pracuje dalej stabilnie i aby zamknąć "zamrożone" okno emulowanego programu i wyłączyć WINE, wykonaj na terminalu polecenie:

kilall wine

Adresy internetowe

<font color="red">Tutaj można znaleźć binarne, gotowe do uruchomienia wersje WINE budowane codziennie, czyli najnowsze:

wine.dataparty.no/

www.cse.psu.edu/~juran/wine/

panter.soci.aau.dk/~dailywine/

<font color="red">Kod źródłowy WINE:

metalab.unc.edu/pub/Linux/ALPHA/wine/development/

<font color="red">Główna strona projektu WINE:

www.winehq.com/

<font color="red">Przeszukiwalna baza aplikacji działających w WINE:

www.winehq.com/Apps/query.cgi

<font color="red">Dokument typu "Jak to zrobić w WINE":

www.westfalen.de/witch/wine-HOWTO.txt

<font color="red">Emulacja gier w WINE:

www.linuxgames.com/wine/