WOK prawie bez ruchu

W lipcu Wskaźnik Optymizmu Konsumentów (WOK) notowany jest na poziomie 80,62 punktu, co oznacza, że od czerwca obniżył się, ale o zaledwie 0,41 pkt.

WOK powstaje na podstawie wyników złożonej z 5 pytań ankiety, w której wyniki mogą oscylować od 0 do 200 punktów. W lipcu, w porównaniu z czerwcem br., o 0,70 pkt wzrósł wskaźnik skłonności do zakupów (do 88,2 pkt). Nadal utrzymuje się powyżej 80 punktów, co dotychczas miało miejsce tylko w październiku i listopadzie 2002 roku.

Pogorszyła się za to ocena sytuacji gospodarczej w kraju - wskaźnik klimatu gospodarczego spadł o 2,31 pkt, do 68,26 pkt. O 4,32 punkty spadł indeks oceny bieżącej (do 61,68 pkt), nieco mniej wskaźnik oczekiwań - do 91,42 pkt, czyli o 2,89 pkt w porównaniu z czerwcem.