WPCZW 2004: wielka PC-towa zmiana warty?

ITtoolbox przedstawił wyniki badania dotyczącego wymiany sprzętu komputerowego w firmach. 72% ankietowanych firm z całego świata planuje wymianę komputerów - z czego ponad 30% - wymieni ponad jedną czwartą PC-tów. W 2004 roku PC-ty wymieni większość korporacji, ale najczęściej wymianę komputerów robią małe firmy.

ITtoolbox przedstawił wyniki badania dotyczącego wymiany sprzętu komputerowego w firmach. 72% ankietowanych firm z całego świata planuje wymianę komputerów - z czego ponad 30% - wymieni ponad jedną czwartą PC-tów. W 2004 roku PC-ty wymieni większość korporacji, ale najczęściej wymianę komputerów robią małe firmy.

Badanie przeprowadzono wśród 500 uczestników sieci ITtolbox - decydentów w zakresie informatyki w przedsiębiorstwach z całego świata (44% ankietowanych pochodzi z USA). Za punkt wyjścia obrano następujące założenia: w wyniku kryzysu wiele firm musiało szukać radykalnych sposobów cięcia kosztów. Wiele z nich znacznie wydłużyło cykl życia firmowego sprzętu komputerowego. W miarę jak sytuacja w gospodarce ulega poprawie i rosną koszty wsparcia, bezpieczeństwa i utrzymania starego sprzętu, najwyższy czas na wielką falę wymiany sprzętu. Czy zatem 2004 będzie rokiem "wielkiej pecetowej wymiany"?

72% ankietowanych firm planuje w br. dokonać wymiany PC-tów. Ponad 30% zaznaczyło, że wymieni ponad jedną czwartą "floty" pecetowej (12,5% - że ponad połowę maszyn). Nowe aplikacje wymagające nowszego sprzętu i poprawienie produktywności załogi - to podstawowe czynniki, którymi uzasadnia się wymianę PC-tów (odpowiednio 36% i 31%). Znacznie rzadziej wynikało to z faktu, że komputery się psują (12%), albo po ty by obniżyć kosztu serwisu (11%), czy poziom zagrożenie (3%). 70% ankietowanych zaznaczyło, że wymianie PC-tów najczęściej towarzyszy up-grade systemu operacyjnego.

Około połowy firm posiada regularny cykl wymiany PC-tów. W około 13% firm komputery wymienia się w ramach tego cyklu rzadziej niż raz na cztery lata. Najczęściej (29% odpowiedzi) - cykl trwa 31 do 36 miesięcy. Łącznie w ponad dwóch trzecich firm wymienia się komputery rzadziej niż raz na 31 miesięcy, ale niemal co czwarta firma - wymienia komputery częściej niż raz na dwa lata. Niemal co czwarta firma przyznała też, że ostatnio cykl wymiany PC-tów wydłużył się.

Długość cyklu wymiany sprzętu określa najczęściej kierownik działu IT - 34% odpowiedzi - CIO/CTO - 17,7%. W jednej piątej firm decyduje prezes, dyrektor zarządzający albo operacyjny. Dodatkowo - obok wymiany komputerów - wymienia się także peryferia (58%), monitory (54%), aplikacje biznesowe (39%), osprzęt sieciowy (30%), serwery (25%), drukarki (22,4%). W 42% firm laptopy wymieniane są równie często jak komputery stacjonarne.

Interesująco przedstawiają się wyniki badania przy rozbiciu na sektory: małych, średnich i dużych podmiotów. Badane małe firmy najrzadziej przymierzały się w 2004 roku do wymiany PC-tów. Nie powinno to jednak dziwić, ponieważ mają zdecydowanie najkrótszy cykl wymiany sprzętu: aż 45% z nich wymienia komputery częściej niż raz na dwa lata. Dla porównania tylko około 10% średnich firm (w badaniu podmioty zatrudniające 100 - 999 pracowników) wymienia komputery równie często. Duże korporacje najczęściej deklarowały chęć wymiany sprzętu w br., ale zarazem w najmniejszym stopniu: 28% zamierza wymienić ponad ¼ PC-tów (dla porównania taką skalę odnowy parku maszyn zakłada odpowiednio 30% średnich i 36% małych z grona planujących ją w br.).


Nie przegap

Zapisz się na newsletter i nie przegap najnowszych artykułów, testów, porad i rankingów: