WPCZW 2004: wielka PC-towa zmiana warty?

ITtoolbox przedstawił wyniki badania dotyczącego wymiany sprzętu komputerowego w firmach. 72% ankietowanych firm z całego świata planuje wymianę komputerów - z czego ponad 30% - wymieni ponad jedną czwartą PC-tów. W 2004 roku PC-ty wymieni większość korporacji, ale najczęściej wymianę komputerów robią małe firmy.