WSJ.com zwalnia pracowników

Jedna z najpopularniejszych gazet internetowych, Wall Street Journal Online, zwolni część pracowników.

Jedna z najpopularniejszych gazet internetowych Wall Street Journal Online zwolni pewną, nie znaną jeszcze, liczbę pracowników. Karen Miller Pensiro, rzecznik WSJ.com, odmówiła komentarza na temat tego jak dużo posad zostanie zlikwidowanych. Nie powiedziała również czy zwolnienia skupią się na pracownikach, którzy pracują na pełny etat czy też w niepełnym wymiarze czasu. W każdym razie będą one nieznaczne - dodała. W dalszej perspektywie może również dojść do zwolnień w innych działach firmy.

Od początku powstania WSJ.com udowodnił, że można świadczyć płatne usługi informacyjne w Internecie. Obecnie serwis zatrudnia 250 pracowników i ma 535 tys. zarejestrowanych użytkowników.