WWW kontra TV

Mimo rosnącej na świecie liczby internautów, nie maleje liczba osób oglądających telewizję. Rywalizacja Internetu i telewizji skończyła się - przyszedł czas na zgodne współżycie w harmonii.

Mimo rosnącej na świecie liczby internautów, nie maleje liczba osób oglądających telewizję. Według ankiety Cyber Dialogue, pojawiła się nawet tendencja wzrostowa. Aż 10,2 mln dorosłych, czyli 14% ogólnej liczby użytkowników sieci, w czasie surfowania po Internecie ma w tym samym pomieszczeniu włączony telewizor. Liczba ta w ciągu półtora roku zwiększyła się więc o 2 mln.

Największym źródłem wiedzy o nowych adresach internetowych jest, paradoksalnie, telewizja. Aż 11% osób surfujących przed południem przyznało, iż widziało odwiedzane adresy w reklamach telewizyjnych w poprzednim dniu. 21% ankietowanych wyjawiło, iż to właśnie dzięki telewizji odwiedzili oni konkretną witrynę. Telewizyjne spoty nie są jednak najlepszym sposobem reklamowania stron WWW, gdyż aż 25% osób nie jest w stanie zapamiętać prostego adresu internetowego, który zaledwie mignął na ekranie telewizora.

Więcej informacji: www.pcworld.com/