WWW w telefonie

Szef Oracle’a Larry Ellison ujawnił szczegóły projektu Oracle Portal-to-go, bezprzewodowych usług online kolejnej generacji.

Zaprezentowana na genewskich targach Telecom ’99 koncepcja Oracle’a - Portal-to-go - to platforma software’owa, udostępniająca serwisy i usługi sieciowe użytkownikom mobilnym. Ideę Oracle’a od pomysłów konkurencji (np. ICSA Microsoft) odróżnia oparcie się na internetowych standardach bezpieczeństwa. “Do tej pory w Internecie i w urządzeniach przenośnych stosowano różne systemy zabezpieczeń, co sprawiało, że przeprowadzanie za ich pomocą np. transakcji elektronicznych mogło być ryzykowne. Nasze rozwiązanie czyni je całkowicie bezpiecznymi” – mówi przedstawiciel firmy.

Oracle ma nadzieję, iż Portal-to-go stanie się gotową platformą, na której operatorzy zechcą budować swoje serwisy sieciowe i udostępniać je na zasadzie subskrypcji.

Więcej informacji: www.oracle.com