Wacom - wielkie otwarcie na użytkownika

Koncern Wacom świętuje 25. rocznicę powstania. Wydarzenie to stało się okazją do zaproszenia dziennikarzy z całego świata do siedziby firmy w Krefeld pod Düsseldorfem, gdzie szefowie spółki ujawnili zgromadzonym swoją wizję działalności na najbliższą przyszłość oraz środki do jej realizacji. My również mieliśmy w Niemczech swojego wysłannika. Oto, co zanotował.

Po 25 latach funkcjonowania na rynku rozwiązań dla profesjonalnych grafików i projektantów kierownictwo Wacom postanowiło zmienić filozofię działania koncernu. Odzwierciedleniem nowej wizji działalności firmy ma być zarówno nowe hasło promocyjne ("Open up. Sense more" - Otwórz się. Czuj więcej), jak i nowy logotyp. Szefostwo firmy ma nadzieję, iż dzięki szerszemu otwarciu na rynek konsumencki, szersze grono użytkowników zyska dostęp do proponowanych przez Wacom rozwiązań. Do takiej filozofii przedstawiciele firmy przekonywali podczas multimedialnej prezentacji.

Nowe logo Wacom

Nowe logo Wacom

Z kuluarowych rozmów z branżowymi dziennikarzami z Polski i zagranicy można było wysnuć wniosek, że w kwestii technologii produkcji tabletów Wacom nie może już zbyt wieloma rzeczami zaskoczyć. Mimo to, przedstawiciele mediów zgromadzeni we wnętrzu niegdyś protestanckiego kościoła, obecnie zaadaptowanym na potrzeby konferencyjne, oczekiwali niecierpliwością prezentacji nowości produktowych.

Pierwszy tablet Bamboo wprowadzony został w maju br.

Pierwszy tablet Bamboo wprowadzony został w maju br.