Wakacje z cyfrówką


Procedura testowa

Sesja zdjęciowa

1. Test ostrości

Fotografowaliśmy tablicę - wzorzec ostrości ISO 12233, na którym znajduje się wiele elementów pozwalających określić jakość odwzorowywania najmniejszych szczegółów zdjęcia w różnych miejscach kadru.

2. Test odwzorowania geometrycznego (w tabeli: dystorsja)

Badaliśmy zjawisko dystorsji, czyli geometrycznej deformacji obrazu, pojawiające się najczęściej w postaci beczkowatej lub poduszkowatej.

3. Test odwzorowania barw i szarości przy sztucznym oświetleniu i ręcznym balansie bieli (RBB); test poziomu szumów

Wakacje z cyfrówką

Parametry technicznei wyniki testów aparatów cyfrowych

Wykonaliśmy zdjęcie tablicy barw GretagMacbeth w oświetleniu z lamp halogenowych przy ręcznym balansie bieli i minimalnej czułości. Jeśli aparat tego nie umożliwiał, ustawialiśmy profil oświetlenia "światło żarowe", co mniej więcej odpowiada temperaturze barwowej naszego źródła światła. Na podstawie tego zdjęcia mierzyliśmy także poziom szumów. Wykonaliśmy jeszcze dodatkowe zdjęcie przy wyższej czułości, odpowiadającej ISO 400. Na podstawie jego analizy określaliśmy poziom szumów przy tej czułości.

4. Test odwzorowania barw i szarości przy oświetleniu żarowym i automatycznym balansie bieli (ABB)

Fotografowaliśmy tablicę barw przy oświetleniu żarowym. Aparat ustawiliśmy w trybie ABB. Próba ta pozwala nie tylko określić odwzorowanie barw w takich warunkach oświetleniowych, ale również ocenić sprawność funkcji ABB.

5. Test odwzorowania barw i szarości przy lampie błyskowej (ABB+LB)

Takie samo zdjęcie tablicy GretagMacbeth wykonywaliśmy przy użyciu wbudowanej lampy błyskowej. O ile to było możliwe, aparat ustawialiśmy w profilu barwowym "flesz". Jeśli nie, ustawialiśmy tryb automatyczny.

6. Test dynamiki obrazu.

Wykonaliśmy zdjęcie kilku kontrastowo oświetlonych porcelanowych, gipsowych i kamiennych figurek. Fotografowane przedmioty różnią się od siebie jasnością i stopniem pochłaniania światła. Aparat ma za zadanie jak najlepiej odczytać szczegóły na białej, silnie oświetlonej figurce porcelanowej, jak również detale na znajdującej się w cieniu figurce czarnej.

Analiza zarejestrowanego obrazu

Zdjęcia, po wprowadzeniu do komputera, analizowaliśmy zarówno obiektywnie, za pomocą oprogramowania, jak też subiektywnie w programie graficznym Adobe Photoshop. Subiektywnej ocenie podlegały zdjęcia z próby ostrości i dynamiki. Do analizy obiektywnej użyliśmy programu PCWKLAB Macbeth 2.1, który wylicza stopień odchylenia składowych barwy każdego z pól tablicy GretagMacbeth od wartości wzorcowych oraz jednorodność barwną każdego pola tablicy, co pozwala na ocenę poziomu szumów.

Wyliczanie ocen

Wakacje z cyfrówką

Ocena końcowa

Próby jakości obrazu ocenialiśmy w dziesięciopunktowej skali. Następnie, na podstawie poszczególnych wyników (oceny ostrości, odwzorowania geometrycznego, odwzorowania barw i szarości oraz szumów) wyliczyliśmy wspólną ocenę jakości obrazu, oznaczaną jako "wynik testu".

Oceniając możliwości, uwzględnialiśmy parametry techniczne, takie jak rozdzielczość, zakres ogniskowej, jasność optyki, wielkość i rozdzielczość LCD, liczbę obsługiwanych standardów kart pamięci, możliwości zapisu w bezstratnych formatach, ręcznego ustawiania czułości i wykonywania ręcznego balansu bieli, tryby MAS (MAvTv), czas uruchamiania się aparatu oraz stabilizator obrazu.

Ocenę końcową wyliczono na podstawie ocen: wyniku testu (60%), możliwości (40%).