Walcz o swoje prawa

Prawa autorskie są jak demokracja - nie znaczą nic, jeśli nie możesz ich wyegzekwować. Co gorsza, to właśnie od praw autorskich zależy byt większości kreatywnych osób - artystów, pisarzy, dziennikarzy itp.

Prawa autorskie są jak demokracja - nie znaczą nic, jeśli nie możesz ich wyegzekwować. Co gorsza, to właśnie od praw autorskich zależy byt większości kreatywnych osób - artystów, pisarzy, dziennikarzy itp.

Walcz o swoje prawa

Znak wodny systemu firmy Digimarc nakładamy w Photoshopie za pomocą dołączonego plug-ina.

Czy nam się to podoba, czy nie, każdy trybik przemysłu twórczego zawierza prawom autorskim, bez względu na to czy jest to zapisane w kontrakcie, czy nie. Gdy klient płaci za wytwór naszej indywidualnej pracy (czyli utwór wedle polskiego prawa autorskiego) - film, nagranie, zdjęcie czy projekt internetowej witryny, to za swoje pieniądze otrzymuje prawa do ich wykorzystania - na zawsze lub określony umową czas.

Jeśli przekazujesz komuś prawa autorskie jakiegoś utworu, dotyczy to wykorzystania go jedynie w określonych okolicznościach. Może to być np. jednorazowe użycie zdjęcia w broszurze o określonym nakładzie lub całkowite przeniesienie na klienta praw, na przykład do zamówionego projektu strony WWW, która staje się własnością nabywcy.

Walcz o swoje prawa

Darmowa aplikacja ReadMarc firmy Digimarc pozwala odczytywać znaki wodne zawarte w obrazku.

Nabywca oprogramowania lub popularnej muzyki ma natomiast jedynie prawa do nieograniczonego korzystania z jednej kopii na własny użytek. Nie ma do nich praw i jak w przypadku płyt CD nie może bez dodatkowej opłaty udostępniać ich szerszej publiczności. Najlepiej, gdy wszystkie warunki przekazania praw autorskich ustalisz w chwili podpisywania umowy - unikniesz późniejszych kłopotów, wynikających z niedomówień. Sądy nękane są nie tylko sprawami o kradzież praw, lecz także wynikające z nieporozumień obydwu stron co do przedmiotu i zakresu umowy.

Przedmiotem prawa autorskiego, przynajmniej w Polsce, jest każdy wytwór indywidualnej myśli, którego teoretycznie nie mamy obowiązku zastrzegać. Niestety, prawa autorskie to głównie dziedzina prawa cywilnego i często na twórcę spada obowiązek ich wyegzekwowania.

Systemy ochrony cyfrowych utworów

Muzyka

Aris Technologies proponuje system Minicode, który oznacza znakiem wodnym jakikolwiek utwór dźwiękowy zapisany na DVD, CD, sygnale nadawczym lub internetowym przekazie. Aris wykorzystuje Pająka - aplikację śledzącą wykorzystanie oznakowanych utworów w Internecie oraz będzie monitorował audycje radiowe w USA i innych państwach.

www.musicode.com<p>

Zdjęcia

Digimarc zmonopolizował niemal rynek zawierając umowę z Adobe na włączenie produktu do Photoshopa. Podstawowa rejestracja jest darmowa, podobnie wtyczka znakująca i odczytująca znak (systemy Mac i Windows). Digimarc oferuje też usługę MarcSpider - wyszukiwanie w Internecie oznakowanych obrazów.

www.digimarc.com<p>

Dane

System dołączania znaków wodnych wraz z informacjami dotyczącymi praw autorskich za pomocą oprogramowania Rhodium. Można go połączyć z systemem elektronicznej sprzedaży.

www.datamark.com<p>

Multimedia

Firma Signum oferuje wiele narzędzi do znakowania obrazów, dźwięku, nawet filmów - zarówno osobnych aplikacji, jak i wtyczek Photoshopa.

www.signumtech.com<p>

Firma Mediasec także stworzyła aplikacje znakujące wszystkie rodzaje mediów, wśród nich także wtyczkę do Adobe Premiere.

www.mediasec.com<p>

System Giovanni firmy Blue Spike jest również aplikacją umiejącą znakować zdjęcia, audio i wideo.

www.bluespike.com

Sprawę komplikuje niejednolite traktowanie praw autorskich na świecie. Jeśli decydujesz się na udostępnienie swojej pracy wszystkim - czyli np. umieścić ją w Internecie, będziesz miał do czynienia z prawodawstwem każdego kraju z osobna. Niektóre z państw zaś - choćby Indie i kraje Dalekiego Wschodu - rzadko respektują tego rodzaju prawa, nielegalnie kopiowane prace są sprzedawane na bazarach, a ewentualne retorsje aparatu sądowniczego są zazwyczaj nieskuteczne.