Walcząc z przemocą

Na wiosnę przyszłego roku wszystkie gry komputerowe wydawane w Europie będą klasyfikowane wiekowo. Oznaczenia będą podobne do tych stosowanych obecnie w filmach.

Pomysł wprowadzenia oznaczeń wiekowych został wylansowany przez organizację skupiającą producentów oprogramowania w Europie (Software Federation of Europe), pod wpływem negatywnych opinii dotyczących zawartości niektórych gier komputerowych i ich wpływu na agresywne zachowania młodzieży.

Gry będą klasyfikowane w pięciu kategoriach wiekowych: 3+, 7+, 12+, 16+, 18+, a przynależność do poszczególnych kategorii będzie zależała od poziomu przemocy, obecności scen erotycznych czy też wątków narkotykowych. Choć wiekowa kategoryzacja produktów będzie dobrowolna SfoE twierdzi, że większość producentów wprowadzi zunifikowany system oznaczeń, chociażby ze względu na mniejsze koszty takiego rozwiązania.

Obecnie najbardziej restrykcyjny system oznaczeń w Europie stosują Niemcy, którzy wprowadzili go w następstwie wydarzeń, które miały miejsce w kwietniu w szkole w niemieckim Erfurt. Za strzelaninę, w której z ręki jednego z uczniów zginęło szesnaście osób, niemieccy politycy obarczyli winą przemoc obecną w grach komputerowych!