Waldemar Pawlak: ułatwimy firmom zakup nowoczesnych technologii

Na zakup i wdrożenie nowoczesnych technologii będzie można otrzymać nawet 1 mln euro - zapowiada Wicepremier i Minister Gospodarki. Prezydent podpisał właśnie - przygotowaną przez Ministerstwo Gospodarki - nowelizację ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.

"Nowe regulacje pozwolą przedsiębiorcom bardziej efektywnie korzystać z tzw. kredytu technologicznego. Bank Gospodarstwa Krajowego spłaca kredyt zaciągnięty przez przedsiębiorcę bankowi kredytującemu w formie tzw. premii technologicznej. Dzięki wprowadzonym przez MG zmianom przedsiębiorca otrzyma premię technologiczną jednorazowo, a nie jak do tej pory w ratach uzależnionych od wielkości sprzedaży towarów lub usług" - wyjaśnia wicepremier Waldemar Pawlak.

Ustawa wprowadza możliwość obliczania wielkości premii technologicznej na podstawie wszystkich wydatków, jakie poniósł przedsiębiorca na realizację inwestycji, nie zaś wyłącznie na podstawie wydatków sfinansowanych z kredytu. Dzięki temu, przedsiębiorca będzie mógł uzyskać wsparcie inwestycji technologicznej do 70% jej realnej wartości, a nie jak dotychczas do 70% wartości kredytu.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia. Termin jej ogłoszenia nie jest jednak jeszcze znany. Treść nowelizacji ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej dostępna jest na stronach Ministerstwa Gospodarki.