Walka o Javę

W wyniku umowy z producentami sprzętu zawartej przez Sun Microsystems, Java 2 Standard Edition będzie instalowana na komputerach firm: Acer, Gateway, Toshiba, Samsung Electronics oraz Tsinghua.

Wcześniej, podobne porozumienie z Sunem zawarły Apple, Dell, Hewlett-Packard, oraz Lindows.com. Działania Suna mają na celu poprawienie sytuacji, w jakiej jego platforma znalazła się po wejściu w spór z koncernem Microsoft dotyczący dystrybucji Javy.

Przypomnijmy, firma Sun Microsystems oskarżyła Microsoft o wykorzystywanie dominującej pozycji na rynku oprogramowania do eliminowania technologii Java poprzez wprowadzanie własnej niekompatybilnej wersji. Sun argumentował, że koncern Billa Gatesa próbuje przekonać programistów do korzystania z platformy Net, odwodząc ich od narzędzi Java. Domagał się aby koncern z Redmond zintegrował jego wersję środowiska JRE (Java Runtime Environment) w systemach Windows XP.

Początkowo sąd amerykański uznał te zarzuty i nakazał, że Microsoft musi dystrybuować technologię Java, z każdą kopią systemu Windows i aplikacji Internet Explorer. W lutym br., amerykański sąd w Richmond postanowił o czasowym wstrzymaniu wyroku dla Microsoftu, uzasadniając, że "nie ma dostatecznie przekonujących dowodów na to, iż brak Javy w Windows przynosi wymierne straty firmie Sun Microsystems, a działanie Microsoftu stanowi czyn nieuczciwej konkurencji." W czerwcu zaś Sąd Apelacyjny uchylił ten wyrok całkowicie.