Walka z długami

Rząd ogłosił plan cięcia wydatków budżetowych – do 2007 roku zamierza zaoszczędzić 32 mld złotych, jednak dług publiczny przekroczy drugi próg bezpieczeństwa (55% do PKB), aby w 2006 roku bardzo niebezpiecznie zbliżyć się do progu trzeciego i ostatniego - 60% wartości PKB.

Jak wynika z rządowego oświadczenia, dług publiczny ma wynieść w przyszłym roku 54,5% Produktu Krajowego Brutto – 0,5% poniżej drugiego progu bezpieczeństwa. Dług publiczny ma osiągnąć najwyższą wartość w 2006 roku – 59,4% - będzie więc bardzo zbliżony do ostatniego progu 60%. W 2007 roku ma spaść do 58,7% PKB. W tym samym roku deficyt budżetowy ma spaść do 2,1% wartości PKB, z 5% planowanych na rok przyszły.

Minister Jerzy Hausner jest zdania, że w latach 2003 - 2004 Polsce nie grozi przekroczenie progu 60% długu publicznego do PKB, jednak takie zagrożenie (jeśli nie zostaną przeprowadzone reformy finansów publicznych) pojawi się w roku 2006. Przekroczenie tego progu oznacza konieczność natychmiastowego zbilansowania budżetu czyli zdecydowanych cięć wszystkich wydatków publicznych.

Przyjęty przez rząd program redukcji wydatków ma spowodować zaoszczędzenie 32 mld złotych w latach 2004 – 2007. W kwotę tę jednak wliczono 12 mld na razie jedynie hipotetycznych cięć w wydatkach socjalnych. Główne ograniczenia w wydatkach mają nastąpić w sektorze administracyjnym, w funduszach celowych, agencjach Skarbu Państwa, systemie rent i emerytur, i dzięki uporządkowaniu kwestii świadczeń emerytalnych dla rolników.