Walka z piratami

Zdecydowane działania rządów to największa nadzieja firm na ukrócenie działalności piratów własności intelektualnej - wynika z badania przeprowadzonego przez Międzynarodową Izbę Handlu i Cass Business School z Londynu.

W ramach badania przeprowadzono ankietę wśród przedstawicieli 48 firm, głównie międzynarodowych, z 72 krajów. Było to pierwsze coroczne Globalne Badanie Podrabiania Towarów i Piractwa Business Action to Stop Counterfeiting and Piracy.

Wśród 72 krajów objętych badaniem Polska zajęła 24. miejsce pod względem skuteczności zwalczania piractwa i kradzieży własności intelektualnej. Na czele rankingu znalazły się USA, Wielka Brytania, Niemcy i Francja. Najmniej zwalczaniu piractwa sprzyjają Chiny, Rosja, Indie, Brazylia, Indonezja, Wietnam, Tajwan, Pakistan, Turcja i Ukraina.

Jednym z najważniejszych czynników wśród przyczyn mniej przychylnego nastawienia do praw własności intelektualnej jest brak zainteresowania mediów zwalczaniem piractwa i podrabiania towarów.

W krajach, które znalazły się na ostatnich miejscach listy widoczna jest niechęć administracji państwowej do wypełniania międzynarodowych zobowiązań w zakresie własności intelektualnej. Zdaniem większości respondentów, największe znaczenie ma egzekwowanie prawa przez rządy, mniejsze zaś ustawodawstwo i edukacja społeczeństwa.

Jako część swoich strategii biznesowych ankietowani podawali inwestycje w prace badawczo-rozwojowe nad technologiami zwalczania piractwa i wyróżniania produktów.