Warsztat Javy


Edytor kodu źródłowego

To bardzo znaczący element JWS - obsługuje wcięcia (indent), kolorowanie i rozpoznaje słowa kluczowe języka Java. Bardzo przydatną cechą jest możliwość bezproblemowej pracy z plikami utworzonymi w MS DOS/Windows i UNIX (z lub bez znaków końca i początku linii CR/LF). Zawsze są one poprawnie formatowane bez konieczności stosowania dodatkowych narzędzi. Docenią to szczególnie ci, którzy pracują równolegle w kilku różnych systemach operacyjnych. Edytor jest oczywiście całkowicie zintegrowany ze środowiskiem JWS.

Debugger

Ponieważ nie ma programów bez błędów, potrzebne jest narzędzie, które pozwoli ograniczyć ich wpływ na działanie programu. Tradycyjnie służy do tego debugger (dosłownie "odpluskwiacz"). W przeciwieństwie do Java Studio, JWS zawiera w pełni funkcjonalne, rozbudowane narzędzie do wyszukiwania błędów w programach. Po uruchomieniu tego modułu (menu Debug) wyświetlane jest okno debuggera zawierające informacje o wartości zmiennych, okno kodu źródłowego i okno zawierające wyniki działania programu. W pierwszym wyświetlane są informacje o wartościach zmiennych, drugie służy do sterowania wykonaniem programu (wstawianie punktów wstrzymania - breakpoints), natomiast trzecie obrazuje wyniki pracy programu.

Debugger podobnie jak (Build Manager) jest zintegrowany z całym środowiskiem - tak więc w momencie napotkania błędu wskazywany jest wiersz kodu źródłowego, który go spowodował, umożliwiając natychmiastową edycję. Uzupełnieniem funkcji debuggera jest profiler (menu Project | Profile) - narzędzie do badania wydajności poszczególnych elementów kodu (klas i metod) - korzystają z niego twórcy dużych programów, ale może się również przydać do przyspieszenia pracy prostego apletu na strony WWW. Profiler obrazuje wydajność metody w postaci wykresu słupkowego, pozwalając na szybkie znalezienie "winowajcy", który spowalnia program.

System pomocy

Warsztat Javy

System pomocy wygląda jak przeglądarka WWW.

JWS, podobnie jak Java Studio, zawiera rozbudowany system pomocy oparty na HTML i korzysta z wbudowanej przeglądarki WWW. Zakres tematyczny pomocy jest obszerny i obejmuje zarówno opis API JDK, opcji JWS oraz porady związane z tworzeniem aplikacji Java. Niestety, funkcja przeszukiwania pomocy nie działa zbyt dobrze, gdyż podobnie jak w Java Studio szuka słów jedynie na bieżącej stronie.

Dodatkowym elementem systemu pomocy jest samouczek (tutorial) prezentujący możliwości pakietu i uczący krok po kroku korzystania z JWS. Po każdym uruchomieniu JWS pokazuje się okno zapraszające do utworzenia nowego projektu, otwarcia istniejącego projektu lub uruchomienie samouczka. Do JWS dołączono również siedem przykładowych apletów.

Kiedy trzy, cztery lata temu JWS wchodził na rynek, uważany był za pakiet wolny i o dużych wymaganiach sprzętowych, na szczęście teraz, gdy wzrosła przeciętna szybkość procesora i ilość pamięci RAM, JWS pracuje szybko i sprawnie. Mimo że JWS 2.0 obsługuje jedynie JDK 1.1 to nadal może być narzędziem pomocnym wszędzie tam, gdzie nie ma konieczności korzystania z Javy SDK (Java 2) albo istnieje jeszcze sporo starszego kodu wymagającego stałego nadzoru i wprowadzania poprawek.

Wymagania sprzętowe JWS nie są wygórowane - wystarczy Pentium 100, 32 MB RAM, 50 MB miejsca na dysku i MS Windows 9x/NT, trzeba jednak pamiętać, że minimalna rozdzielczość, przy jakiej można pracować to 800x600. Wraz z JWS instalowana jest zmodyfikowana wersja Java Developer's Kit (JDK) 1.1. Jeśli używasz starszych narzędzi programistycznych Javy, to upewnij się, że nie została ustawiona zmienna systemowa "JAVA_HOME", ponieważ może to spowodować trudności w pracy środowiska - w większości napisane jest w Javie.