Warsztat Javy

Spośród wielu narzędzi przeznaczonych dla programistów Java WorkShop 2.0 zajmuje szczególne miejsce i pozycję. Było to jedno z pierwszych profesjonalnych narzędzi do programowania w Javie, które pojawiło się na rynku w 1996 roku. Mimo upływu kilku lat nadal jest to narzędzie, z którym powinien zetknąć się każdy adept sztuki programowania w Javie.


Spośród wielu narzędzi przeznaczonych dla programistów Java WorkShop 2.0 zajmuje szczególne miejsce i pozycję. Było to jedno z pierwszych profesjonalnych narzędzi do programowania w Javie, które pojawiło się na rynku w 1996 roku. Mimo upływu kilku lat nadal jest to narzędzie, z którym powinien zetknąć się każdy adept sztuki programowania w Javie.

Dzięki Java WorkShop (JWS) możesz tworzyć programy czy aplety w Javie, które będą pracować w każdym systemie operacyjnym tak samo, jeśli dostępna jest wirtualna maszyna Java (JVM). JWS umożliwia tworzenie apletów na stronach WWW i aplikacji internetowych dostępnych przez przeglądarkę WWW. JWS jest produktem bliźniaczym w stosunku do Sun Java Studio, ale przeznaczonym dla bardziej wymagających użytkowników, o czym świadczy rozbudowany debugger, profiler i zaawansowany edytor kodu źródłowego. Intuicyjny interfejs przypominający przeglądarkę WWW znacznie przyspiesza i ułatwia pracę z całym środowiskiem. Wszystkie czynności związane z opracowaniem aplikacji Java mogą być przeprowadzone wyłącznie za pomocą JWS - począwszy od utworzenia projektu, a kończąc na publikacji w Internecie. JWS został napisany niemal w całości w Javie (podobnie jak Java Studio), zatem będzie działać tak samo we wszystkich obsługiwanych systemach (Windows, Solaris/Linux). JWS zawiera narzędzia potrzebne do tworzenia aplikacji Java. Do opracowania interfejsu użytkownika służy Visual Java GUI Builder.

Warsztat Javy
Chociaż użytkownikom "wizualnych" narzędzi C/C++ wyda się niewygodny i archaiczny, to większość jego mankamentów wynika ze skromnych możliwości JDK 1.1 w zakresie obsługi interfejsu (np. brak pełnej swobody w rozmieszczaniu przycisków). Główne okno JWS jest podzielone na kilka części - w górnej znajduje się pasek narzędzi z ikonami, pozwalający szybko uruchomić określone narzędzia. Oto najważniejsze elementy interfejsu użytkownika JWS.

Project Manager

Warsztat Javy

JWS w trybie edycji kodu źródłowego.

To główny element pakietu JWS. Pracę nad nowym programem/apletem zawsze zaczyna się od zdefiniowania projektu określającego powiązania między plikami wchodzącymi w jego skład, opcji kompilatora itd. Wszystkie projekty są organizowane w osobnych folderach (portfelach); mogą mieć też wspólne elementy - np. pliki źródłowe - do zarządzania nimi służy Portfolio Manager (dostępny w menu Project).

Warto zaznaczyć, że JWS potrafi współpracować z narzędziami do kontroli wersji i grupowej pracy nad projektem, m.in. RCS, PVCS. JWS potrafi tworzyć projekty różnego typu:

Applet - to program w Javie, który będzie uruchamiany za pomocą przeglądarki WWW (np. Netscape, Internet Explorer).

Standalone - jest to program Javy, który będzie uruchamiany bezpośrednio w środowisku systemu operacyjnego bez konieczności używania przeglądarki WWW. Oczywiście w systemie musi być zainstalowana wirtualna maszyna Java.

Package - jest to grupa klas języka Java opisana jedną nazwą (biblioteka procedur). Jest to odpowiednik bibliotek w innych językach programowania.

Beans - JavaBeans to uniwersalne składowe, które mogą być używane przez każdy program Javy. Są to "czarne skrzynki" wyspecjalizowane w realizacji określonych zadań. Komponenty JavaBeans służą często do budowy elementów interfejsu użytkownika.

Build Manager

Warsztat Javy

Budowa interfejsu użytkownika - Visual Java GUI Builder.

Po utworzeniu projektu główną rolę w procesie budowy i uruchomienia aplikacji przejmuje Build Manager. Jego zadanie polega na sterowaniu procesem kompilacji, generowaniu stron HTML (dla apletów) oraz uruchamianiu gotowego projektu.

Wszystkie opcje przekazywane do kompilatora (np. opcja -g do generowania informacji dla debuggera) mogą być określane w oknie uruchamianym przez menu Project | Edit, tam również można określić parametry uruchomieniowe dla apletów. W miejscu wystąpienia błędów (niekrytycznych) kompilacji tworzona jest ich lista z odsyłaczami do odpowiednich miejsc kodu źródłowego - po kliknięciu takiego odsyłacza zostanie uruchomiony edytor kodu źródłowego dokładnie w miejscu, gdzie powstał błąd. Jeśli przed instalacją JWS korzystałeś z JDK, to możesz kompilować i uruchamiać programy na dwa sposoby - albo używając standardowego JDK, albo poprawionej szybszej wersji JDK 1.1 zawartej w JWS.

Build Manager jest na tyle "inteligentny", że po wywołaniu opcji Build (menu Build) kompiluje jedynie te pliki, które zostały zmodyfikowane, dopiero wywołanie Build All zmusi JWS do rekompilacji całego projektu. Podobnie jak w Java Studio wszystkie informacje zwracane przez kompilator i JDK są wyświetlane w oknie komunikatów w dolnej części głównego okna JWS.