Warsztat wapmastera

Osoby zainteresowane tworzeniem serwisu WAP mogłyby się ograniczyć do najbardziej znanego na rynku pakietu Nokia WAP Toolkit. Jednak gdy trochę głębiej poszukają w zasobach Internetu, okaże się, że znajdą wiele nowych produktów dla wapmasterów. Są to projekty najczęściej jeszcze w fazie rozwojowej - warto jednak śledzić je i z czasem dobrać najwygodniejszy dla siebie program.


Osoby zainteresowane tworzeniem serwisu WAP mogłyby się ograniczyć do najbardziej znanego na rynku pakietu Nokia WAP Toolkit. Jednak gdy trochę głębiej poszukają w zasobach Internetu, okaże się, że znajdą wiele nowych produktów dla wapmasterów. Są to projekty najczęściej jeszcze w fazie rozwojowej - warto jednak śledzić je i z czasem dobrać najwygodniejszy dla siebie program.

Strony serwisu WAP, podobnie jak strony WWW, można tworzyć na trzy sposoby. Pierwszy to pisanie stron w trybie edytora tekstowego. Drugi sposób to edycja stron w edytorze WYSWIG (What You See Is What You Get), który ukrywa zawiłości kodu, prezentując od razu efekt końcowy. Najbardziej zaawansowaną metodą jest generowanie stron WML przez serwer WWW. Najszerzej omówię pierwsze dwie metody pracy, ponieważ są dostępne dla osób korzystających z darmowych, publicznych serwerów.

Edycja w trybie tekstowym

Do edytowania stron WML najlepiej posłużyć się rozbudowanym programistycznym edytorem tekstu. Może to być na przykład TextPad (www.textpad.com/) lub EditPad (www.jgsoft.com/). Pierwszy można rozszerzyć o zbiór wzorcowych tagów i dodatek, który oznacza kolorem składnię WML. Przy pisaniu kodu potrzebna będzie jakakolwiek dokumentacja standardu WAP (w szczególności WML i WML Script. Można ją uzyskać w serwisie organizacji tworzącej standard WAP - WapForum (www.wapforum.org/).

Taki sposób kreacji jest najbardziej efektywny. W porównaniu z edytorami WYSWIG umożliwia pełne wykorzystanie standardu zarówno WML, jak i odpowiednika JavaScriptu - WML Scriptu.

Ponieważ język opisu stron dla WAP jest zgodny ze składnią XML, do edycji można użyć również Microsoft XML Notepad (http://msdn.microsoft.com/xml/notepad/ ). Dzięki temu edytorowi można się ustrzec przed błędami kodu WML. Do prawidłowej pracy potrzebny będzie zbiór z definicją składni WML, czyli tak zwany DTD (Document Type Definition), który można ściągnąć z serwisu WapForum (www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml). Należy go umieścić w katalogu edytowanych stron WML i ustawić w kodzie każdej strony odwołanie do tego pliku definicji). Dzięki temu Microsoft XML Notepad, otwierając plik, sprawdzi, czy jest on napisany zgodnie z definicją DTD.

Moja pierwsza strona WML

Zanim sięgnie się do edytorów automatyzujących pisanie WML, trzeba zrozumieć filozofię tego języka na podstawie prostego kodu. Oprogramowanie WYSWIG ukrywa kod WML, generując taki sam jak w przypadku edycji WYSWIG HTML - zaśmiecony niepotrzebnymi elementami. A każdy zbędny znak poważnie zwiększa objętość pliku. Może się okazać, że strona jest zbyt duża do wyświetlenia w mikroprzeglądarce z powodu ograniczeń pamięci operacyjnej telefonu. Ręczna edycja kodu pozwoli o wiele lepiej kontrolować zawartość. Poniżej zamieszczamy pierwszy przykładowy skrypt strony:

witam1a.wml

<?xml version="1.0"?>

<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN" "http://www.wapforum.org /DTD/wml_1.1.xml">

<wml>

<card id="pierwsza_karta" title="Czesc">

<p>

Witam! Oto pierwsza strona WML.

</p>

</card>

</wml>

Skrypt zawiera na początku linie definiujące typ dokumentu zgodnie ze standardem XML. Następnie w podstawowym tagu <wml> (odpowiednik <html>) zawiera znacznik pierwszej karty, oznaczonej symbolem pierwsza_karta oraz tytułem: Czesc. W środku znacznika karty <card> znajduje się znacznik paragrafu <p>. Wyznacza on na stronie akapit z powitalnym tekstem. Tak przygotowaną pierwszą stronę WML można obejrzeć na wyświetlaczu emulatora telefonu.

Oczywiście na jednej karcie WML nie zmieści się cała treść, która ma zostać przekazana odbiorcy. Trzeba ją uzupełnić o elementy nawigacji, umożliwiające przejście do następnych partii serwisu. Do tego służy tag <do> z parametrem type równym accept. Tag <do> umieszcza się w obrębie pierwszej karty i kieruje jego cel (href) na drugą kartę w zestawie, która będzie zawierać kontynuację informacji. Na drugiej karcie wstawia się następną parę tagów: <card> i <p>. Kolejną kartę oznacza się innym tytułem i identyfikatorem. W ten sposób powstaje następujący kod:

witam2.wml

<?xml version="1.0"?>

<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN" "http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">

<wml>

<card id="pierwsza_karta" title="Czesc">

<do type="accept" >

<go href="#druga_karta" />

<do>

<p>

Witam! Oto pierwsza strona WML.

</p>

</card>

<card id="druga_karta" title="karta2">

<p>

Wlasnie przeszedles na druga karte.

</p>

</card>

</wml>

W urządzeniu WAP po wybraniu odpowiedniej funkcji menu wywołuje się akcję przechodzenia do następnej karty, na którą wskazuje atrybut href="druga_karta" w tagu <go>.

Na karcie może się również znaleźć grafika, ale niezbyt rozbudowana. Specjalnie przygotowany element graficzny umieszcza się na karcie znacznikiem <img>, którego parametry odpowiadają następującym cechom: src - źródło grafiki, alt - tekst opisujący obrazek w przypadku niewyświetlania go przez urządzenie (są to parametry obowiązkowe). Oto przykład skryptu z dodaną grafiką: