Wartość dla akcjonariuszy i etyka

Kryzys spowodował, że firmy są zmuszone do poszukiwania nowej etyki dla biznesu. Jednak co najmniej fundamenty tej etyki są już dobrze znane.

Strategie firm skoncentrowane całkowicie na akcjonariuszach muszą zostać zastąpione przez dążenia do zwiększenia wartości dla interesariuszy. Nowe strategie w jeszcze większym stopniu będą brały pod rozwagę wpływ i konsekwencje działań firmy dla każdego, kogo te działania dotykają. Dwa różne terminy - odpowiedzialność biznesowa oraz zrównoważony rozwój - używane są w książce wymiennie, ponieważ dotykają tego samego problemu w podobny sposób, choć różnią się w swych definicjach. Mnie najbliższa jest jeszcze inna, zaproponowana przez Dow Jones Sustainability Group Index, także przytaczana w recenzowanej książce: "Podejście biznesowe, mające na celu stworzenie długotrwałej wartości dla akcjonariuszy poprzez akceptowanie ryzyka i wykorzystanie szans, wypływających z rozwoju gospodarczego, środowiskowego i społecznego".

Ciekawe, że autor książki ocenia, iż liderami zrównoważonego rozwoju stają się firmy o przychodach od 100 mln do 2 mld USD. Prywatne lub częściowo prywatne. Szczególnie te, które zostały odzyskane przez właścicieli, jak Levi Strauss. Takie firmy pozostają pod silnym wpływem swoich założycieli, przez co identyfikują się z wartościami bliskimi ich właścicielom.

Są tu ludzie i firmy. To odróżnia tę książkę od wielu innych publikacji o społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, które wypełnione są jedynie słusznymi ideami, aż do znudzenia.

Budowanie wartości firmy dla jej interesariuszy w koncepcji VBM nie jest podejściem nowym, ukazało się także kilka książek polskich autorów. Polecam szczególnie te, których współautorem jest dr Andrzej Szablewski, współpracujący z "CEO". Temat jednak powraca, w nowym blasku, wywołanym przez globalny kryzys, to jeden z powodów, dla których recenzowana książka warta jest rekomendacji dla czytelników.

"Wiele z nadchodzących kryzysów ekonomicznych, społecznych i ekologicznych, można technicznie rozwiązać. Brakuje tylko chęci do działania i odpowiedniego podejścia do problemu".

Chris Laszlo, "Firma zrównoważonego rozwoju", Wydawnictwo Studio Emka, s. 247