Wartość kompetencji i doświadczenia w firmach MSP

W przypadku stanowisk specjalistycznych i menedżerskich znajomość języków obcych bywa jednym z głównych kryteriów selekcji kandydatów do pracy w firmach z kapitałem zagranicznym. Aż 50% dyrektorów mówiących bardzo dobrze po angielsku było zatrudnionych w firmach zagranicznych. Jednocześnie pracowało tam tylko 12% dyrektorów nie znających angielskiego.

3. Wynagrodzenia pracowników na różnych szczeblach w zależności od ukończonego kierunku studiów

3. Wynagrodzenia pracowników na różnych szczeblach w zależności od ukończonego kierunku studiów

Wartość kwalifikacji zdobywanych podczas studiów różni się w zależności od ukończonego kierunku (wykres 3). Najwięcej warte są kompetencje uzyskiwane dzięki studiom technicznym. Na wszystkich szczeblach zarządzania absolwenci zaawansowanych technologii (najczęściej IT) zarabiają najwięcej. Cenione są również studia ekonomiczne; w przypadku kierowników i starszych specjalistów nawet bardziej niż tradycyjne techniczne kierunki takie jak mechanika, budownictwo czy przemysł. Na rynku pracy najmniej warte są umiejętności zdobywane dzięki studiom humanistycznym.

Relacja pomiędzy wykształceniem a wynagrodzeniem, chociaż najczęściej wpisuje się w przedstawione powyżej ramy, różni się w zależności od konkretnego stanowiska. Podobny wpływ ma doświadczenie na wysokość zarobków. Najmniejsze znaczenie ma ono w przypadku pracowników wykonawczych. W tej grupie osoby z 9-10-letnim stażem zarabiały przeciętnie niecałe 200 zł więcej od osób rozpoczynających pracę. Najsilniejszy wpływ na płace miało doświadczenie dla stanowisk menedżerskich. Kierownicy z 9-10 letnim stażem zarabiali o 1 500 zł więcej od kierowników ze stażem 2-3 letnim. W przypadku dyrektorów ta różnica wynosiła 5 000 zł.

Autorem raportu jest Michał Mudel z portalu Wynagrodzenia.pl.

Źródło - Raport Wynagrodzenia w małych i średnich przedsiębiorstwach w 2008 roku, Sedlak & Sedlak