Ważne głosy

Według 59% Polaków wynik referendum akcesyjnego nie jest jeszcze przesądzony, a 65% wierzy, że ich głos będzie miał znaczenie.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez CBOS, zdaniem 59% Polaków wynik referendum wcale nie jest jeszcze przesądzony, 31% jest przeciwnego zdania i sądzi wręcz, że ich udział niczego nie zmieni. Co dziesiąta osoba nie ma na ten temat zdania.

65% respondentów CBOS-u uważa, że ich głos oddany podczas referendum będzie miał znaczenie, 26% uważa, że nie wpłynie on na nic, a 9% nie ma zdania.

Zdaniem 63% badanych większość głosujących w referendum akcesyjnym opowie się za przystąpieniem Polski do UE, zdaniem 15% - większość będzie przeciw, a 22% nie potrafi tego przewidzieć.

Dla 60% ankietowanych znaczenie przy podejmowaniu decyzji jak głosować będzie miała postawa prezydenta RP, a dla 56% - stanowisko polskiego rządu. Orientacją popieranej partii politycznej będzie się kierować 47% badanych, kościoła - 42%, Radia Maryja - 20%. Istotna będzie również opinia o przystąpieniu Polski do UE własnej rodziny i znajomych (dla 60%), księdza parafii (dla 25%), innego autorytetu (dla 31%).

73% ankietowanych podjęcie decyzji o tym, jak głosować w referendum nie sprawi trudności ale co 4 osoba jeszcze nie wie jak głosować.

Badanie zostało przeprowadzone przez CBOS w daniach 4-7 kwietnia na reprezentatywnej próbie 1229 dorosłych Polaków.


Zobacz również