Wciąż słaba koniunktura

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, ocena ogólnego klimatu koniunktury przemysłowej w przetwórstwie przemysłowym jest w styczniu br. wyższa niż przed miesiącem i lepsza niż w na początku ostatnich dwóch lat. Jednak bieżące opinie dotyczące popytu i produkcji nadal są negatywne.

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysłowym kształtował się na poziomie zerowym, lepiej oceniany jest w sektorze przedsiębiorstw prywatnych, a w publicznym oceny są nadal negatywne. Z powodu negatywnych ocen aktualnego popytu producenci ograniczają bieżącą produkcję, zmniejsza się również poziom nadmiernych zapasów wyrobów gotowych. W najbliższych miesiącach producenci oczekują znacznego wzrostu popytu i produkcji. Jednocześnie, mimo optymistycznej oceny możliwości ściągania należności od kontrahentów, powiększają się trudności przy regulowaniu na bieżąco zobowiązań finansowych.

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie kształtuje się na poziomie ujemnym – niższym niż w grudniu 2002 r., ale wyższym niż w styczniu 2002 r. Spadek portfela zamówień na roboty budowlano - montażowe jest dużo wyższy niż przed miesiącem, a prognoza na najbliższe trzy miesiące również jest pesymistyczna. Tendencja spadkowa utrzymuje się również w przypadku poziomu zatrudnienia w budownictwie.

W styczniu pogorszył się ponadto wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu detalicznym. Przedsiębiorstwa handlowe odnotowały większe niż w grudniu 2002 r. ograniczenia bieżącej sprzedaży, zwiększyły się również trudności z uzyskaniem płynności finansowej. Na najbliższe miesiące detaliści planują dalsze zmniejszanie zamówień, w związku z przewidywanym spadkiem sprzedaży.