Wczasy w Bułgarii

W czasach ogólnego kryzysu branży turystycznej, Bułgaria notuje największy wzrost tej gałęzi gospodarki w całej Europie.

Do listopada 2002 roku Bułgarię odwiedziło o 8% turystów zagranicznych więcej niż rok wcześniej. Wydali oni wydali o 10% więcej pieniędzy niż w 2001 r. Zyski z turystyki w 2002 r. rząd Bułgarii wstępnie szacuje na 3,1 mld USD. Najwięcej turystów przybyło z Niemiec – 478 tys., o 29% więcej niż rok wcześniej, z Grecji – 347 tys., z Macedonii – 194 tys., z Wielkiej Brytanii – 107 tys. i z Rosji – 98 tys.

Jak głosi oficjalne stanowisko rządowe, promowanie w świecie Bułgarii jako miejsca atrakcyjnego turystycznie jest jednym z najważniejszych czynników umożliwiających wzrost gospodarczy tego kraju.

Bułgarzy upatrują dalszą szansę na długoterminowy rozwój turystyki i podniesienie standardów własnej bazy turystycznej w zbliżających się igrzyskach olimpijskich w sąsiedniej Grecji.