We wrześniu opadał optymizm konsumentów

Wrześniowe notowanie opracowywanego przez Ipsos Wskaźnika Optymizmu Konsumentów przyniosło spadek w porównaniu z notowaniem sierpniowym. Spadek jednak nieznaczny, głównie utrzymującej się skłonności do zakupów.

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów (WOK) spadł we wrześniu, ale zaledwie o 1 punkt, do poziomu 97,33 punktów. Najważniejsza składowa wskaźnika, skłonność do zakupów, pozostaje jednak w stosunku do notowania sierpniowego w zasadzie bez zmian i wynosi 103,63 punktów. Wśród Polaków przeważają optymistyczne postawy dotyczące zakupów dóbr trwałych. Ponadto, dosyć optymistycznie oceniane są zmiany własnej sytuacji materialnej. W ocenie analityków Ipsos, ten wzrost optymizmu wiązać należy z poprawą sytuacji na rynku pracy. Systematycznie maleje stopa bezrobocia, wzrasta zatrudnienie, firmy są coraz bardziej skłonne do podnoszenia wynagrodzeń. Sami konsumenci natomiast oceniają, że sytuacja na rynku pracy nadal będzie się poprawiać - maleją obawy przed bezrobociem. Wszystko to - jak podsumowują autorzy wskaźnika - zapowiada wzrost popytu na dobra konsumpcyjne i usługi.

Druga składowa WOK, opisująca klimat gospodarczy, obniżyła się we wrześniu o 2 punkty w porównaniu z poprzednim miesiącem do 87,89 punktów. Na to nieznaczne pogorszenie nastrojów mogły według analityków Ipsos wpłynąć wydarzenia związane z pracami nad przyszłorocznym budżetem państwa: naciski na zwiększenie deficytu i groźby jego nieuchwalenia.