Web 2.0 musi się uwiarygodnić

Większość przedstawicieli najwyższej kadry zarządzającej z europejskich firm i instytucji nie jest jeszcze przekonana o korzyściach biznesowych płynących z zastosowania technologii opartych na koncepcji Web 2.0.

Według sondażu "Mashup the Enterprise", przeprowadzono we Francji, Niemczech, Włoszech, Norwegii, Hiszpanii, Szwecji oraz Wielkiej Brytanii na zlecenie BEA Systems, większość europejskich firm i instytucji nie inwestuje w technologie Web 2.0, ponieważ kadra zarządzająca nie widzi korzyści biznesowych, które miałyby z tych technologii wynikać.

Przedstawiciele 57% z ankietowanych 320 firm i instytucji zadeklarowali, że potrzebują więcej informacji o tym, jakie korzyści biznesowe niesie wdrożenie Web 2.0. Mała popularność tych wdrożeń wynika także z obaw o sposób zarządzania treścią (23%) oraz o bezpieczeństwo sieci (20%).

Z kolei firmy i instytucje, które zdecydowały się na wdrażanie Web 2.0, zakładały najczęściej, że technologie te usprawnią kontakty z klientami (41% wskazań), komunikację między pracownikami (31%) i z partnerami oraz dostawcami przedsiębiorstwa (28%).

Ankietowani twierdzą, że do korzystania z Web 2.0 zachęcają ich głównie usługi internetowe (38% wskazań), umożliwiające prostszą i tańszą integrację systemów i automatyzację procesów biznesowych oraz służące jako katalizator dla wdrożenia koncepcji SOA.

Z sondażu wynika, że wyraźnie wzrośnie popyt na aplikacje hybrydowe (łączące treści z więcej niż jednego źródła). W ciągu najbliższego półtora roku powinny one znaleźć zastosowanie w 18% firm i instytucji (obecnie - w 6%).

Ankieta ujawniła istotne różnice w percepcji Web 2.0 pomiędzy poszczególnymi krajami. Najchłodniej o rewolucji Web 2.0 wypowiadają się dyrektorzy firm w krajach skandynawskich: przedstawiciele 83% firm norweskich oraz 69% szwedzkich przyznają, że nie rozumieją, na czym polegać ma wartość Web 2.0 dla ich biznesu.

Ankietowani z Francji i Niemiec mają większe niż inni obawy co do bezpieczeństwa danych w technologii Web 2.0 (odpowiednio 33% i 32% respondentów, przy średniej europejskiej 21%). Aplikacje hybrydowe cieszą się największym zainteresowaniem w Niemczech, gdzie 34% firm i instytucji planuje wdrożyć je w ciągu najbliższych 12 miesięcy oraz we Francji (25%), przy średniej europejskiej 18%. Z kolei najmniejsze zainteresowanie aplikacjami hybrydowymi w ciągu najbliższych 12 miesięcy jest w Szwecji (16%) i Norwegii (12%).