Web Platform Installer - menedżer pobierania plików dla deweloperów

Microsoft udostępnił aplikację Web Platform Installer 1.0, której przeznaczeniem jest ułatwienie pobrania i instalacji całości lub wybranych komponentów pakietu narzędzi Microsoft Web Platform.

Za pomocą tego menedżera można pobrać i zainstalować cały zestaw narzędzi składających się na platformę webową Microsoftu, w tym Internet Information Server, Visual Web Developer 2008 Express Edition, SQL Server 2008 Express Edition, .Net Framework 3.5, ASP.Net czy Silverlight. Narzędzie pozwala zdobyć wszystkie bezpłatne produkty koncernu z Redmond pomocne w tworzeniu aplikacji sieciowych jednym kliknięciem, bez konieczności szukania ich na różnych witrynach.

Web Platform Installer - menedżer pobierania plików dla deweloperów

Web Platform Installer 1.0

Program zajmuje 60 kB. Aby skorzystać z Web Platform Installera, należy zaopatrzyć się w środowisko .Net Framework w wersji co najmniej 2.0. W wypadku jego braku instalator sam pobierze i skopiuje na dysk niezbędne pliki. Aplikacja obsługiwana jest przez systemy operacyjne Windows: Vista, Vista SP1, XP, Server 2003 i Server 2008.

Więcej informacji: Microsoft