Wektorowe filmowanie

Flix umożliwia konwersję plików wideo zapisanych w popularnych formatach, m.in. AVI, MOV oraz MPG, na wektorowy format SWF (Flash).

Flix umożliwia konwersję plików wideo zapisanych w popularnych formatach, m.in. AVI, MOV oraz MPG, na wektorowy format SWF (Flash).

Obecna wersja programu obsługuje wszystkie formaty Flash, również najnowszy Flash MX. Aplikacja eksportuje pliki z jedno- i dwuprzebiegowym VBR (variable bitrate), a gotowa animacja może być umieszczona na stronie internetowej i odgrywana w każdym odtwarzaczu Flash 3-6.

Największą zaletą Fliksa jest znaczne skrócenie czasu niezbędnego do produkcji flashowego filmu. Utworzenie choćby krótkiej animacji Flash przy użyciu standardowych narzędzi jest bardzo czaso- i pracochłonne. Flix dokonuje konwersji na format Flash z zachowaniem wysokiej jakości (np. 384 kb/s), w czasie zbliżonym do trwania oryginalnego filmu (w wypadku niższej jakości czas ten jest dużo krótszy).

Przeprowadzenie podstawowej operacji konwersji filmu na format Flash sprowadza się do wskazania pliku źródłowego i wyjściowego oraz określenia stopnia kompresji (stopień kompresji definiowany jest przepustowością łącza; użytkownik ma do wyboru kilkanaście stopni od 28 kb/s do 512 kb/s). Można również ręcznie ustalić wszystkie parametry wpływające na jakość obrazu i dźwięku, np. liczbę klatek na sekundę czy częstotliwość próbkowania. Przygotowując flashową animację, należy pamiętać, że nawet w wypadku dużej przepustowości łącza (np. 512 kb/s) uzyskuje się z reguły obraz gorszej jakości niż oryginał. Jest to cena, którą trzeba zapłacić za mniejszy rozmiar plików.