Wersja 2*103+1

Firma Nahlik Software rozpoczęła sprzedaż dwóch nowych programów z serii Pitagoras, pomagających w nauce matematyki, przeznaczonych dla uczniów szkoły podstawowej (klasy IV-VI) i gimnazjum.

Firma Nahlik Software rozpoczęła sprzedaż dwóch nowych programów z serii Pitagoras, pomagających w nauce matematyki, przeznaczonych dla uczniów szkoły podstawowej (klasy IV-VI) i gimnazjum.

Programy służą do nauki w domu, ale można też korzystać z nich w szkołach - szczególnie z wersji sieciowych, które zawierają dodatkowo program dla nauczyciela; służy on do nadzorowania pracy uczniów i edycji programów nauczania. Już sam numer wersji programów - 2*10<sup>3</sup>+1 - zawiera element edukacyjny. Programy w wersji podstawowej kosztują 49 zł (klasy IV-VI) i 69 zł (gimnazjum).