Weto dla fuzji

Amerykański Związek Konsumentów chce zablokować możliwość połączenia się koncernów America Online oraz Time Warner, jeśli warunki fuzji nie uwzględnią pewnych zmian własnościowych.

Do amerykańskiej Federalnej Komisji Telekomunikacyjnej wpłynął ostatnio wniosek o zablokowanie fuzji firm America Online oraz Time Warner. Złożyło go kilka działających w USA organizacji konsumenckich, które obawiają się, że połączenie obu gigantów wpłynie niekorzystnie na rynek medialny w Stanach Zjednoczonych. Ich zdaniem, nowo powstały koncern zdominowałby rynek telewizji, Internetu oraz usług dostępu do Sieci.

"Nie mamy nic przeciwko obu firmom, jednak historia uczy, iż takie fuzje szybko przekształcają się w monopole"- mówi Gene Kimmelman, przewodniczący Związku Konsumentów.

Złożony wniosek wskazuje również na możliwość powstania duopolu firm AT&T - AOL. Pierwsze z tych przedsiębiorstw ma niebawem przejąć MediaOne Group, operatora telewizji kablowej, który posiada udziały w Time Warner. Jeśli dojdzie do transakcji, każda z tych firm(AT&T i AOL Time Warner) będzie kontrolowała 50 procent rynku telewizji kablowej w Stanach Zjednoczonych. Związek Konsumentów twierdzi, iż taki stan rzeczy byłby niezgodny z przepisami antymonopolowymi, według których jeden operator kablowy nie może obsługiwać więcej niż 30 procent ogólnej liczby abonentów. Federalnej Komisji Telekomunikacyjnej zasugerowano więc aby zgodę na fuzję AOL-Time Warner wydano pod warunkiem wprowadzenia pewnych zmian w strukturze własności obu koncernów. Najważniejszą z nich byłoby zobligowanie AOL do sprzedaży udziałów w DirectTV - dostawcy usług satelitarnych, natomiast Time Warner miałby "pozbyć" się firmy Road Runner, który jest drugim co do wielkości dostawcą Internetu w USA.


Zobacz również