Whisky raz w miesiącu

Zaledwie 1,4% polskich gospodarstw domowych deklaruje przychody powyżej 5 tys. zł miesięcznie. Większość zamożnych Polaków to mężczyźni z Mazowsza, posiadacze dwóch samochodów, którzy w wolnym czasie czytają.

Wynika tak z raportu firmy Claritas Polska, która przeanalizowała styl życia osób, których dochody są przynajmniej dziesięciokrotnie wyższe niż kwota zasiłku dla bezrobotnych. Analizę wykonano na podstawie deklaracji osób, które odpowiadały na pytania Ogólnopolskiego Kwestionariusza Produktów i Usług.

Większość dobrze zarabiających Polaków stanowią mężczyźni (62%). Kobiety, nawet, jeśli zajmują wysokie stanowiska, otrzymują niższe wynagrodzenie. Prawie 35% osób o zarobkach powyżej 5 tys. zł to osoby w wieku od 25 do 34 lat, zaś jedynie 8,3% osób przekroczyło 55 rok życia.

Co piąty bogaty Polak jest właścicielem prywatnej firmy, co dziesiąty piastuje stanowisko dyrektorskie, a 12% to menedżerowie. Zaledwie co setny nauczyciel zarabia powyżej 5 tys. miesięcznie. Wyższe wykształcenie w grupie zamożnych Polaków posiada 40%, a osoby z wykształceniem podstawowym lub zawodowym stanowią jej najmniejszy odsetek.

Najwięcej zamożnych osób mieszka w województwie mazowieckim, gdzie co czwarte gospodarstwo domowe dysponuje budżetem powyżej 5 tys. zł miesięcznie. Na taki wynik mają wpływ wysokie zarobki w Warszawie. Duży odsetek zamożnych mieszkańców mają również Śląsk i Wielkopolska, a najmniej bogatych mieszka w województwie lubuskim (1,6%).

Najpopularniejszą marką samochodu w grupie zamożnych Polaków jest Opel – posiada go 34,7% respondentów, 11% zaś jeździ pojazdami takimi jak BMW, Alfa Romeo, Jaguar i Lexus. Niemal połowa respondentów posiada 2 lub więcej samochody, ale 12% - nie ma żadnego. Co dziesiąty bogaty Polak pije whisky częściej niż 12 razy w roku, a koniak pija niemal połowa ankietowanych, zaś co trzeci kupuje wino częściej niż 5 razy w roku. Osoby zamożne chętnie kupują wszelkie nowinki techniczne – jedenaście razy częściej niż przedstawiciele grupy mniej zamożnej są posiadaczami kamery cyfrowej i dziesięć razy częściej - . Wolny czas 58% zamożnych Polaków spędza na czytaniu, a 55% na słuchaniu muzyki. Niemal 5 razy częściej niż pozostali wyjeżdżają w podróże zagraniczne.