Wi-fi 6 oficjalnie debiutuje na świecie

Nowy standard Wi-fi ma w nazwie tylko cyfrę. I dobrze. A co daje?

Wi-Fi Alliance ogłosiło oficjalny debiut standardu Wi-Fi 6. Dzięki niemu sieć bezprzewodowa może pokrywać większy obszar i pozwalać na szybszy transfer danych. Jest on oparty na standardzie 802.11ax. Równocześnie zmianie uległy nazwy poprzednich - 802.11n zmieniło się w Wi-fi 4, a 802.11ac w Wi-fi 5. Ten drugi jest używany w większości topowych smartfonów, ten pierwszy - w średniakach i tanich modelach. Wi-fi 6 ma być obsługiwane przez najnowsze telefony, w tym iPhone 11. Jednak aby uzyskać wszystkie korzyści z nowego standardu, trzeba znajdować się w zasięgu nadajników o odpowiedniej częstotliwości, dlatego nawet, gdy będzie się mieć najnowszego smartfona, a znajdzie na obszarze, gdzie nie ma odpowiednich nadajników, nie skorzysta się z Wi-fi 6.

Wi-fi 6 oficjalnie debiutuje na świecie

Użytkownicy domowi nie mają się jeszcze co spodziewać Wi-fi 6 na domowych ruterach. Najpierw zostanie on wprowadzony dla sieci firmowych, aby łatwiej zarządzać wieloma urządzeniami, a dopiero potem będą powoli wprowadzane zgodne z nim rutery dla konsumentów. Nowy standard ma doskonale sprawować się zarówno z urządzeniami mobilnymi, jak smartfony czy tablety, jak również z wszystkimi podłączonymi do internetu rzeczy, zapewniając stabilne połączenie z siecą w każdej sytuacji.