Wiadomości w NewsML

Międzynarodowa Rada Telekomunikacji Prasowej zaakceptowała standard języka NewsML do tworzenia sieciowych serwisów informacyjnych.

Międzynarodowa Rada Telekomunikacji Prasowej (The International Press Telecommunications Council) ustanowiła oparty na kodzie XML język NewsML standardem do tworzenia, przesyłania i dostarczania informacji prasowych online. NewsML jest niezależny od typu mediów, które opisuje, i w taki sam sposób interpretuje plik wideo wiadomości telewizyjnych, jak i prostą informację tekstową. Można więc za jego pomocą utworzyć strukturę, w której obiekty wiadomości są ze sobą połączone bez względu na typ i format pliku.

Dzięki językowi NewsML można dowolnie łączyć tekst, wideo, grafikę i fotografiew jednym dokumencie, a więc w jednej sieciowej wiadomości. Standard umożliwia także tworzenie serwisów prasowych, w których jeden element wiadomości można przedstawić w różnych formatach, w zależności od platform, na jakich te wiadomości będą odbierane. Użytkownicy będą mogli wybrać wersję HTML, RTF lub zadysponować przesłanie informacji w formacie PDF. Wiadomości będą dostępne na przykład w formie pliku wideo dla użytkowników z szerokopasmowym dostępem do Sieci albo jako czysty tekst, przesyłany posiadaczom urządzeń bezprzewodowych.

"Podstawowym zadaniem NewsML jest uproszczenie zarządzania i modyfikowania elektronicznych wiadomości, bowiem standard ten pozwala na łatwe łączenie różnych typów i formatów plików medialnych" - stwierdził Tony Allday, dyrektor programowy Reuters Group.

Więcej informacji: www.iptc.org


Zobacz również