Wiadomości z przyszłości

Połączenie technologii szerokopasmowego przesyłania danych i telewizji cyfrowej doprowadzi do tego, że internetowa telewizja stanie się podstawowym źródłem wiadomości.

Internet spowodował głębokie i nieodwracalne zmiany w branży dziennikarskiej, podobnie jak wynalezienie ruchomej czcionki przez Gutenberga zrewolucjonizowało przemysł wydawniczy. W ciągu niespełna dziesięciu lat Internet stał się w Stanach Zjednoczonych podstawowym źródłem aktualnych wiadomości dla ponad 1/4 populacji kraju.

Powody tego stanu rzeczy są oczywiste: w Internecie można szukać wszystkiego w czasie rzeczywistym, archiwizowanie danych nie wymaga zbyt dużej ilości czasu, wiedzy i wysiłku, a poza tym większość źródeł informacji jest darmowa, a użytkownicy mogą być powiadamiani przez serwis o pojawieniu się istotnej dla nich wiadomości.

W roku 1994 jedynie 17% dziennikarzy codziennie korzystało z Internetu. Po siedmiu latach liczba ta wynosi 98% - takie są wyniki rocznego raportu opublikowanego w magazynie Wired World przez Middleberg/Ross Survey of Media. Przejściu dziennikarzy w tryb "online" towarzyszyły radykalne zmiany w samej branży dotyczące chociażby sposobu dostarczania informacji oraz powstanie "korporacyjnych światów komunikacyjnych", które szybko stały się najobszerniejszym i najwygodniejszym źródłem najświeższych wiadomości biznesowych.

Ponadto w świecie prasy rację bytu przestaje mieć coś takiego jak "miesięcznik", bowiem podczas gdy firma medialna posiada swoją internetową witrynę (obecnie ok. 20 tys. gazet i czasopism), każda publikacja staje się publikacją codzienną. W życiu firmy oznacza to, że wszelkie ulotki, wydawnictwa wewnętrzne i komercyjne produkty, w trybie alarmowym nabierają cech codziennej, a w najlepszym razie, cotygodniowej gazety.

Jednak największa rewolucja ostatnich siedmiu lat spotkała przeciętnego czytelnika, który ma dostęp do bezkresnego oceanu wiadomości generowanych i dystrybuowanych w czasie rzeczywistym. Na przestrzeni życia jednego pokolenia dokonało się przejście ze stanu ograniczonego dostępu do źródeł informacji, do "informacyjnej eksplozji" końca lat osiemdziesiątych, która doprowadziła do rozpowszechnienia usług typu MyYahoo umożliwiających wybór setek różnych źródeł wiadomości.

Według analityków rozwój tych tendencji będzie następował coraz szybciej. Przewiduje się że w roku 2021 praktycznie każdy użytkownik będzie miał całodobowy dostęp do sieci dzięki przenośnym urządzeniom dostępowym. Jednocześnie cyfrowi agenci i boty zostaną spersonalizowane do poziomu, jaki dzisiaj trudno nam jest sobie wyobrazić. Powstaną mechanizmy filtrujące i kategoryzujące informacje pobierane jednocześnie z tysięcy źródeł, śledzące i reagujące na poczynania użytkownika i same zdobywające wiedzę o zainteresowaniach i zwyczajach swojego właściciela.

W tym samym czasie postępy w rozwoju technologii szerokopasmowych przekazów multimedialnych i telewizji cyfrowej wyeliminują w praktyce różnicę pomiędzy odbiornikiem telewizyjnym a komputerem. Oparte na adresach IP nowe standardy nadawcze będą umożliwiały zaprogramowanie i odbiór wszystkich istniejących na Ziemi stacji telewizyjnych i rozgłośni radiowych, czyniąc je dostępnymi w taki sam sposób, jak dzisiaj osiągalne są teoretycznie wszystkie istniejące adresy URL.

Więcej informacji: www.tnty.com


Zobacz również