Wideo-MMSy w sieci Era

W sieci Era od 20 grudnia istnieje możliwość przesyłania wiadomości MMS, zawierających kilkunastosekundowe filmy.

Wiadomości multimedialne wraz z plikami wideo mogą być przesyłane na adres mailowy (e-mail) bezpośrednio z telefonu komórkowego lub w formie wiadomości MMS przesłanej na adres e-mail. Obraz MMS można nagrywać, wysyłać i odtwarzać w telefonach Nokia 7650 z oprogramowaniem dostępnym jedynie w sieci Era.

Odtwarzanie wideoklipów jest możliwe również na komputerach PC z oprogramowaniem typu Windows Media Player, QuickTime czy Real Player.

Dla abonentów sieci Era wyposażonych w telefon Nokia 7650 przewidziano możliwość pobierania i instalacji ze stronyhttp://www.eraomnix.pl oprogramowania umożliwiającego przekaz wiadomości wideo.

Koszt wysłania wiadomości Video MMS nie różni się od wysłania MMS lub wiadomości e-mail z telefonu komórkowego.