Wideo w e-mailu

Przed rokiem 2005 reklamowe wiadomości e-mail zawierające dźwięk, animacje lub materiał wideo staną się standardem.

Analitycy Jupiter Media Metrix (JMM) przewidują, że do 2005 r. standardem staną się wiadomości reklamowe e-maile, zawierająca tzw. rich media (dźwięk i animacje lub obraz wideo). Będą one także umożliwiały dokonywanie np. zakupów bezpośrednio z poziomu wiadomości e-mail.

Według JMM w 2005 r. wydatki związane z marketingiem poprzez "rich media e-mail" będą w skali globalnej wynosić ponad 7,3 mld USD. Autorzy serwisu Digitrends.net obliczyli, że dotarcie z e-mailem do jednego potencjalnego klienta (po odliczeniu tych, którzy ignorują otrzymywane reklamy) będzie kosztować ok. 1 USD. W porównaniu z obecnymi kosztami reklamy e-mailowej jest to kwota dość wysoka. Jednakże wysoka jest także efektywność takiej reklamy. Według Digitrends.net ma ona wynosić ok. 10%.

Rozsyłanie milionów e-maili dziennie niewątpliwie wpłynie w dużym stopniu na obciążenie sieci. Dlatego do tego, żeby "rich media e-mail" na dobre zagościł w naszych skrzynkach pocztowych, potrzeba jeszcze znacznego zwiększenia przepustowości łączy internetowych. Konieczne może się też okazać opracowanie nowych, skuteczniejszych metod kompresji materiałów multimedialnych.