Widżety, zegary i dodatkowe narzędzia na pulpit

Gadżety i dodatkowe narzędzia pulpitu mają umożliwić bezpośredni dostęp do różnych informacji, ułatwiać sterowanie programami. Ich innym zadaniem jest zapewnienie użytkownikowi rozrywki. Pozwalają efektywnie wykorzystać przestrzeń roboczą systemu

Elementami upiększającymi i poprawiającymi funkcjonalność pulpitu Windows są różnego rodzaju dodatki, widżety i niewielkie aplikacji zastępujące różne narzędzia systemowe. Używane z umiarem mogą sprawić nie tylko frajdę i cieszyć oczy ale znacznie poprawić efektywność pracy i dostarczać na bieżąco wielu przydatnych informacji. Sprawdźmy funkcjonalność tego typu programów na kilku przykładach.

Widżety, zegary i dodatkowe narzędzia na pulpit

Atomic Alarm Clock - zegar systemowy może być duży, czytelny i wyświetlać dodatkowe informacje

1. Często na pulpitach komputerów można zaobserwować różne zegary i kalendarze. Zastępują one systemowy program, którego funkcjonalność pozostawia wiele do życzenia. Jednym z popularniejszych narzędzi tego typu jest Atomic Alarm Clock. Inne oferują zwykle podobną funkcjonalność. Po zainstalowaniu programu kliknij dwukrotnie zegar widoczny w zasobniku. Na ekranie pojawi się okno konfiguracyjne. Zacznij od zmiany języka interfejsu. Rozwiń w tym celu menu Language i zaznacz na liście pozycję Polski. Kliknij grupę Opcje i kartę Data i godzina. Możesz tu zdefiniować sposób wyświetlania daty oraz godziny. Warto zaznaczyć Pokaż datę, Pokaż sekundy oraz Pokaż dzień tygodnia. Wybierz również opcję Duża w parametrach wyświetlania daty. Jeżeli chcesz znać na bieżąco czas w dwóch innych strefach przejdź na kartę Strefy czasowe, zaznacz Pokaż pierwszą strefę i Pokaż drugą strefą, a następnie wskaż dany obszar na listach poniżej. Kliknij grupę Skóry i wybierz sposób prezentacji godziny i dat. Do każdej skórki możesz dodać tło gradientowe. Kalendarz na pulpit wrzucisz po kliknięciu polecenia Kalendarz w menu. Jego opcje dostępne są w menu kontekstowym ukrytym pod prawym przyciskiem myszy. Do wyboru jest kilka różnych skórek oraz stopni przezroczystości.

Widżety, zegary i dodatkowe narzędzia na pulpit

Pulpit to doskonałe miejsce na wyświetlanie dodatkowych informacji o systemie. W tym przypadku, za pomocą programu SysMetrix

2. Oprócz różnego rodzaju zegarów i kalendarzy użytkownicy korzystają często z narzędzi mierzących zużycie zasobów systemowych. Wiele osób chce wiedzieć dokładnie, ile pamięci operacyjnej zostało wykorzystane, jak bardzo obciążony jest procesor bądź z jaką prędkością działa łącze internetowe. Stanowią one ciekawy i funkcjonalny dodatek do pulpitu. Przykładem takiego programu jest SysMetrix. Po jego zainstalowaniu pojawia się dodatkowa ikona w zasobniku systemowym, która wyświetla obciążenie procesora i pamięci. Kliknij ją prawym przyciskiem myszy i wybierz SysMetrix configuration. Zaznacz pole Theme browser w sekcji Configuration options. Możesz teraz w sekcji Available themes wybrać sposób wyświetlania wskaźników programu. Do wyboru jest kilkanaście różnych skórek. Zaznaczenie jednej z pozycji spowoduje wyświetlenie podglądu, dwukrotne kliknięcie umieszczenie wskaźników na pulpicie. Za pomocą poleceń w grupie Theme settings można modyfikować wygląd poszczególnych skórek. Pozostałe opcje nie wymagają modyfikacji. Warto jedynie kliknąć parametr Weather w grupie Preferences i w sekcji Locations wskazać stację meteorologiczną najbliższą miejsca zamieszkania. Przydaje się także opcja Use metrics Units dzięki której program będzie używał jednostek metrycznych.

Widżety, zegary i dodatkowe narzędzia na pulpit

Dzięki gadżetom można wyświetlać na pulpicie różne dodatkowe informacje i realizować proste funkcje

3. Osobną kategorią programów umieszczanych na pulpicie są gadżety (w Viście widżety). Te niewielkie programy mają za zadanie ułatwiać wykonywanie różnych codziennych operacji. Wśród aplikacji tego typu są konwertery walut, narzędzia do zarządzania multimediami w systemie, odtwarzacze czy proste gry. Domyślnie w systemie jest dziewięć takich programów. Kolejne możesz pobrać z Internetu. Aby otworzyć zawierające je okno, kliknij pulpit prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Gadżety. Dwukrotne kliknięcie przeniesie gadżet na ekran. W przeciwieństwie do Visty, która umieszczała wszystkie widżety na pasku bocznym, w Windows 7 możesz je wyświetlać w dowolnym miejscu pulpitu. Po umieszczeniu kursora nad gadżetem wyświetlone zostają dodatkowe przyciski pozwalające zamknąć aplikację, przenieść ją bądź otworzyć okno z opcjami. Jeżeli chcesz poszukać innych gadżetów w Internecie, kliknij łącze Pobierz więcej gadżetów w trybie online. Ich lista jest jednak bardzo krótka. Aby zainstalować interesujący dodatek zapisz go najpierw na dysku, a następnie po dwukrotnym kliknięciu wybierz przycisk Zainstaluj

4. Zmiana właściwości i sposobu funkcjonowania pulpitu to sposób na poprawę efektywności pracy. Instalacja ObjectDock spowoduje na przykład dodanie do pulpitu paska ułatwiającego uruchamianie różnych programów. Narzędzie takie znane jest doskonale użytkownikom systemu Mac OS. Najważniejsze aplikacje pojawiają się na specjalnej listwie i są zawsze pod ręką. Zaletą paska jest możliwość stworzenia kilku wersji i szybkie przełączanie pomiędzy nimi. Można stworzyć wersję z aplikacjami graficznymi, z narzędziami do obróbki filmów czy programami administracyjnymi do zarządzania systemem. Aby otworzyć okno konfiguracyjne programu przesuń kursor myszy poniżej dolnej krawędzi ekranu i po pojawieniu się paska kliknij na nim ikonę ObjectDock UI (uruchomione programy oznaczone są niewielką strzałka umieszczoną pod ikonami). Zmiana poszczególnych ustawień odbywa się po kliknięciu łącza do każdej kategorii.

Widżety, zegary i dodatkowe narzędzia na pulpit

ułatwia uruchamianie aplikacji i zarządzanie działającymi w systemie programami

Jeżeli chcesz dodać program do paska wybierz On my dock, a następnie Add a new shortcut w sekcji Add a New Icon. Możesz wybrać jedno z predefiniowanych usawień bądź kliknąć Add a blank shortcut. Za pomocą przycisku Browse w sekcji Link wskaż plik wykonywalny programu, który ma zostać uruchomiony. Poniżej określisz dodatkowe argumenty jeżeli są potrzebne i na liście Run sposób uruchomienia. Ikona powinna zostać dopasowana automatycznie, jeżeli nie, zmień ją za pomocą przycisku Change Icon. Zapisz zmiany przyciskiem OK. Program można również dodać po jego uruchomieniu i wybraniu z menu kontekstowego opcji Pin this program. Jeżeli chcesz pomiędzy ikonami paska umieścić przerwę skorzystaj z łącza Add a new separator. Polecenie Add a new docklet pozwala dodać do paska palety realizujące różne funkcje, na przykład wyświetlające prognozę pogody, bez uruchamiania osobnego programu. Kasowanie programu odbywa się po kliknięciu jego ikony prawym przyciskiem myszy. Następnie w zależności od typu aplikacji należy wybrać Unpin this program czy Remove icon. Kolejne opcje konfiguracyjne pozwalają sprecyzować pozycję paska, rozmiar ikon przed i po zaznaczeniu, kolorystykę, efekt wykorzystywany przy zaznaczaniu oraz sposób wyświetlania i ukrywania. Dodatkowe paski tworzy się po kliknięciu łącza Create a new dock u góry okna.