Więcej PC w regionie

W roku 2002 sprzedaż komputerów w Europie Środkowej i Wschodniej wzrosła o 16%, a więc w większym stopniu niż w innych regionach. O wzmożonym popycie przesądziły rosnąca zamożność społeczeństw i napływ inwestycji przed wejściem państw tego regionu do Unii Europejskiej - twierdzą analitycy IDC.

W ubiegłym roku w ośmiu krajach mających wejść do UE w 2004 r. sprzedano ponad 5 mln komputerów, z czego milion w Polsce.

Według wstępnych szacunków IDC w 2002 r. największym powodzeniem w tym regionie Europy cieszyły się komputery przenośne, których sprzedaż wzrosła o 28%. O 22% zwiększyła się sprzedaż serwerów, a komputerów stacjonarnych o 15%. "W najbliższej przyszłości głównym czynnikiem pobudzającym wzrost sprzedaży w regionie będą rosnące bezpośrednie inwestycje zagraniczne, rosnące płace, wejście do UE oraz korzystne kształtowanie się kursów walut" - twierdzą analitycy IDC.

W ubiegłym roku najwięcej komputerów w regionie sprzedał Hewlett-Packard, powstały z połączenia HP i Compaq Computer, który kontrolował 10,4% rynku (sprzedał ok. 520 tys. komputerów). Udział IBM wyniósł 3,1% (155 tys. sztuk), a Dell Computer 2,7% (135 tys. sztuk).

***

Więcej w tygodniku Computerworld nr 6/2003 (data wyd. 10 lutego br.)


Zobacz również