Więcej azylantów

W nowych państwach członkowskich UE po 1 maja br. wzrosła liczba podań o azyl - w Polsce aż o 34%. Na świecie zaś panuje tendencja spadkowa.

Jak wynika z raportu Urzędu Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców, w II kw. 2004 roku liczba wniosków o azyl zwiększyła się aż o 90% na Cyprze, o 52% w Słowacji i o 34% w Polsce. Z nowoprzyjętej unijnej dziesiątki 6 państw dostarczyło danych na temat ubiegających się o azyl - ich liczba wzrosła średnio o 26% w porównaniu z I kw.

Natomiast w państwach dawnej Piętnastki w tym czasie liczba podań o azyl spadła o 11%.

Według autorów raportu, przez Europę Środkową prowadzą wielkie szlaki imigracyjne z Dalekiego Wschodu, Afganistanu i Czeczenii, a to właśnie głównie stamtąd pochodzą uchodźcy.

W 30 państwach uprzemysłowionych, w których przeprowadzono badanie, w II kw. br. złożono łącznie 86600 nowych wniosków o azyl, o 8% mniej niż w I kw. br. i jest to poziom najniższy od 17 lat.

Już trzeci kwartał z rzędu największą popularnością wśród uchodźców cieszy się Francja, choć w II kw. br. było o 11% mniej podań o azyl niż w I. W Niemczech liczba podań spadła o 16%, a w Wielkiej Brytanii - o 13%.

Najwięcej podań o azyl składają Rosjanie, Serbowie, Chińczycy, Turcy i Hindusi.