Więcej call centers

Już 1,2% osób zatrudnionych w Europie pracuje w call centers - wynika z raportu Datamonitor.

Firma badawcza przewiduje, że do 2007 roku odsetek osób zatrudnionych w Europie w telefonicznych centrach obsługi klienta wzrośnie do 1,6%. Wzrost będzie głównie udziałem i zasługą nowych, środkowoeuropejskich członków Unii Europejskiej – ocenia Datamonitor. Wzorem Irlandii, nowi członkowie Unii mają dostarczać temu rynkowi wykwalifikowanej i taniej siły roboczej.

Datamonitor szacuje, że w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie jest obecnie około 25 tys. call centers. Zatrudniają one około 1,3 mln konsultantów; do 2007 roku wielkości te wzrosną odpowiednio do 37 tys. centrów i 1,8 mln konsultantów.

Pomimo obserwowanych negatywnych zjawisk, jak np. upadek wielu wysoko specjalizowanych call centers, Datamonitor uważa, że ogólnie rynek call centers w UE się rozwija. Napędza go mianowicie rosnąca nadal dynamicznie liczba małych centrów telefonicznych. Zaledwie 3,3% centrów w regionie EMEA zatrudnia więcej niż 250 konsultantów, zdecydowana większość posiada mniej niż 100. Najwięcej przybywa centrów zatrudniających od 10 do 30 pracowników, obecnie stanowią one 47% wszystkich centrów w regionie EMEA. Do 2007 roku ich udział wzrośnie według Datamonitor do 56%.

Rozwój call centers jest możliwy dzięki wprowadzeniu nowych technologii, znacznie obniżających koszt stworzenia i funkcjonowania call center. Centrum telefoniczne znalazło się więc po prostu „w zasięgu” większej grupy firm.