Więcej firmowych aut

Blisko połowa menedżerów floty samochodowej w polskich przedsiębiorstwach planuje w ciągu trzech najbliższych lat powiększenie liczby firmowych aut. O wyborze samochodu decydują kwestie ekonomiczne.

Corporate Vehicle Observatory i TNS OBOP przedstawiły raport na temat europejskiego rynku pojazdów flotowych - Barometr 2007 CVO. CVO to projekt badawczy, powołany w 2002 roku z inicjatywy BNP Paribas oraz firmy Arval. Ankieta objęła 3530 osób podejmujących decyzje o zakupie pojazdów służbowych w firmach z Francji, Niemiec, Włoch, Szwajcarii, Portugalii, Polski, Czech i Belgii. W polskim badaniu pod uwagę były brane firmy zatrudniające więcej niż jednego pracownika - 170 firm ujętych w badaniu zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a 60 - więcej niż 500.

Ankietowani są najczęściej przekonaniu, że sytuacja branży i firmy będzie się w nadchodzących latach poprawiać. Przekłada się to na optymizm w kwestii zwiększenia parku samochodowego firmy. W największych firmach aż 44% ankietowanych (31 punktów proc. więcej niż w ubiegłorocznym badaniu) przewiduje powiększenie floty w ciągu trzech lat. 13% planuje zmniejszenie floty samochodowej. W małych i średnich firmach odsetek przewidujących powiększenie floty wynosi odpowiednio 33% i 30%, a w mikrofirmach - 36%. W pozostałych państwach objętych badaniem największy wzrost floty przewidywany jest wśród dużych przedsiębiorstw (24%).

Jak wynika z badania, europejskie firmy zatrudniające do 100 pracowników najczęściej korzystają z samofinansowania. Znacznie częściej niż polskie korzystają jednak z leasingu operacyjnego. Polskie firmy nie są przekonane o korzyściach z zakupu tego rodzaju usług. W Polsce firmy najczęściej same finansują nabycie samochodu. Główną przyczyną niskiej popularności leasingu operacyjnego oraz outsourcingu usług flotowych wydaje się być, według autorów raportu, niska znajomość zasad tych usług. Zaledwie 11% polskich respondentów deklaruje bardzo dobrą znajomość zasad leasingu finansowego, a tylko 4% - leasingu operacyjnego. Dla porównania, w Czechach 46% decydentów bardzo dobrze orientuje się w mechanizmach leasingu finansowego, a 24% - leasingu operacyjnego.

Z leasingu finansowego korzystają głównie firmy średniej wielkości, odnotowuje się wyraźny spadek wykorzystania leasingu operacyjnego. Zdobywanie przez polskie firmy doświadczenia logistycznego w outsourcingu usług i dobrych wyników finansowych wiąże się ze wzrostem popularności usług CFM. Do korzystania z tego rodzaju obsługi przekonują głównie usługi dodatkowe. Największą popularnością cieszy się udostępnienie samochodu zastępczego i zapewnienie bieżącej obsługi technicznej pojazdu.

W Polsce w 2006 roku miało miejsce 46 876 wypadków drogowych, samochody służbowe, które powodują prawie jedną trzecią wszystkich wypadków. Aut firmowych jest w Polsce około 800 tysięcy, jednak połowa przedsiębiorstw nie przeprowadza weryfikacji umiejętności swoich kierowców flotowych. W polskich przedsiębiorstwach, kwestia bezpieczeństwa we flocie pozostaje sprawą drugorzędną. Polscy ankietowani nie odczuwają potrzeby inwestowania w zwiększenie bezpieczeństwa swojej floty. Najwięcej akcji prewencyjnych przeprowadzały firmy średnie i duże.

Wśród kryteriów wyboru samochodu dla firmy dominują kryteria ekonomiczne, a jako najważniejsze wymieniane są również: rodzaj paliwa, marka samochodu i typ pojazdu. Jedynie 3% polskich respondentów uznało bezpieczeństwo za główne kryterium wyboru, a zaledwie 23% w ogóle zwróciło na nie uwagę. Takie wyniki świadczą o niskiej świadomości zagadnień bezpieczeństwa u polskich menadżerów flotowych w porównaniu np. z Niemcami (3. miejsce), Szwajcarią (3. miejsce), czy Włochami (2. miejsce).

Kryteria wyboru samochodu służbowego; źródło: CVO Barometr 2007

Kryteria wyboru samochodu służbowego; źródło: CVO Barometr 2007

Ankietowani z państw europejskich dostrzegają problemy związane z ochroną środowiska oraz problem wyczerpywania się zasobów paliw. Niestety Polska odstaje pod tym względem. Zainteresowanie zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska jest u nas ponad dwukrotnie niższe niż średnia europejska. Dwie trzecie respondentów z Polski nie uważa zagadnień związanych z ochroną środowiska za istotny problem.

Uczestnicy badania podali, że w ich firmach samochody z rozwiązaniami ograniczającymi szkodliwość dla środowiska stanowią zaledwie połowę całej floty. Na tym tle szczególnie wyróżniają się firmy czeskie, gdzie 95% samochodów jest przyjaznych dla środowiska. Polska jest liderem jeżeli chodzi o wyposażenie firmowych aut w instalacje gazowe. Z kolei firmy szwajcarskie, jak wynika z badania, dominują pod względem ilości samochodów z napędem hybrydowym. Duże polskie firmy, częściej niż mniejsze przedsiębiorstwa, korzystają z aut przyjaznych dla środowiska (odpowiednio 68% i 44%). Zaskakuje potencjał pojazdów z napędem hybrydowym. 13% firm zatrudniających powyżej 500 osób deklaruje zamiar korzystania z hybryd w ciągu najbliższych 2 lat. Polska jest w czołówce państw, w których firmy są zainteresowane stosowaniem nowoczesnych środków komunikacji, takich jak np. wideo-konferencje, zastępujące część podróży służbowych